Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

Modernisering grondbeleid

Op 19 juni jl. maakte Minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief zijn plannen bekend om tot een modernisering van het grondbeleid te komen. In deze brief worden drie sporen geschetst waarin het minis...

Zonneparken en de waarde van de ondergrond

Indien er een zonnepark op uw agrarische grond kan worden gerealiseerd stijgt de waarde van de grond. Maar de grote vraag hierbij is vaak hoe groot die waardestijging zal zijn. Voor diverse opdrach...

Glastuinbouw klimaatneutraal in 2040

In de voorjaarsnota van de regering werden ook de klimaatmaatregelen voor de glastuinbouwsector genoemd. De lobby vanuit de glastuinbouwsector heeft positieve gevolgen gehad op de maatregelen, echt...

Woningbouw ontwikkeling in 2023

Voor onze klanten die geconfronteerd zijn met geplande woningbouw op hun eigendommen wordt het een spannend 2023. Deze klanten krijgen komend jaar meer duidelijkheid over de programmering en faseri...

Glastuinbouw- en agrarische markt in 2023

Zelden waren de verwachtingen zo negatief en de uitkomsten toch gematigd positief dan in de glastuinbouw vastgoedmarkt van 2022. Waar medio 2022 een waar debacle werd verwacht bleef deze geheel uit...