Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

Zonnepanelen op een kasdek

Diverse glastuinbouwbedrijven werden het afgelopen jaar verkocht of verhuurd aan durfinvesteerders die de kasdekken vol (willen) laten leggen met zonnepanelen.
Er worden vaak mooie koopsommen of huursommen in het vooruitzicht gesteld. Maar zijn zonnepanelen op kassen eigenlijk wel toegestaan?

Voor het bouwen (aanleggen) van de zonnepanelen op het kasdek is in principe geen omgevingsvergunning noodzakelijk. In principe mogen zonnepanelen vergunningsvrij op een dak worden aangelegd. Veel eigenaren denken daarom dat een kasdek vol leggen met zonnepanelen dus is toegestaan. Maar dat is niet zo, het gebruik van het glastuinbouwbedrijf moet ook overeen komen met de bestemming van het bedrijf.

In alle duurzame glastuinbouwgebieden is uitgebreid omschreven hoe een tot glastuinbouw bestemde kas moet worden gebruikt. Dit vindt je in de planregels en bijbehorende begrippen lijst van het bestemmingsplan.

In bestemmingsplannen van de grootste glastuinbouwgebieden staat bijvoorbeeld het volgende in de bestemmingsplannen:

  • Glastuinbouw is de bedrijfsmatige teelt van tuinbouwgewassen met behulp van kassen (Duurzame Glastuinbouwgebieden en Oostland-Pijnacker – beiden gemeente Pijnacker-Nootdorp en Oostland-Berkel). 
  • Glastuinbouw is een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het duurzaam en intensief telen van gewassen geheel met behulp van kassen en de daarbij behorende apparatuur en installaties. (Noordpolder 2013 – Berkel en Rodenrijs, Buitengebied Bleiswijk, Oosteindsepolder en Warmoeziersweg)
  • Glastuinbouw is de teelt van tuinbouw- en/of siergewassen en/of hiermee gelijk te stellen gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen (Zuidplas Noord – Waddinxveen en gemeente Zuidplas)
  • Glastuinbouw is een volwaardig en doelmatig bedrijf gericht op het voortbrengen van producten en het leveren van diensten door middel van het duurzaam en intensief telen en verzorgen van gewassen, geheel of hoofdzakelijk met behulp van kassen en de daarbij behorende bouwwerken en installaties. (Gemeente Westland)

Indien uitsluitend bovenstaande begrippen staan omschreven dan is in hoofdzaak het uitsluitend opwekken van elektra met de kassen niet toegestaan conform het bestemmingsplan. De betreffende gemeente kan vervolgens het illegale gebruik handhaven en u met het opleggen van dwangsommen dwingen de exploitatie met zonnepanelen te beëindigen. In veel contracten met de durf investeerders wordt geen rekening gehouden hiermee. Voorkom dat u enerzijds uw contract met de investeerder niet kan opzeggen, maar wel tegelijk dwangsommen krijgt opgelegd als eigenaar.

In een beperkt aantal bestemmingsplannen (o.a. in het Westland) is al rekening gehouden met het opwekken van energie. Meer specifiek wordt er dan bepaald in hoeverre voorzieningen voor het opwekken en leveren van energie zijn toegestaan. Er staat vermeld dat de energielevering aan derden bedrijfseconomisch ondergeschikt moet zijn.
In de praktijk betekent dit dat maximaal de helft van de omzet behaald mag worden uit de levering van elektra aan derden. Vaak is dat niet het geval.

Bedenkt u zich dus goed wanneer een investeerder in zonnepanelen zich meldt bij u. Zorg dat u door een eigen deskundige laat uitzoeken wat er wel of niet mogelijk is en verkrijg vooraf toestemming van uw gemeente.

Overigens zijn veel bestemmingsplannen in glastuinbouwgebieden alweer tien jaar oud. Het wordt naar onze mening de hoogste tijd dat gemeentes ook gaan nadenken over hun beleid met betrekking tot het opwekken van energie in glastuinbouwgebieden.

De Rijksoverheid stelde in haar Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde juist nog dat het gebruik van kasdekken voor zonnepanelen gestimuleerd moet worden. (zie artikel Rijksoverheid ) Deze uitdrukkelijke voorkeur komt thans niet overeen met de regels van de lokale overheden.

De glastuinbouwsector speelt inmiddels een onmisbare rol in de energiehuishouding van Nederland. De glastuinbouwsector is met haar WKK’s en belichting de stabilisator van het energienet in Nederland. Ook op het gebied van warmte speelt de glastuinbouw met haar aardwarmte en aansluitingen op warmterotondes inmiddels een onmisbare rol. Ontwikkelingen die tien jaar geleden wellicht nog niet konden worden voorzien.

Het is nu de hoogste tijd dat de glastuinbouw gemeentes in haar omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen die de komende jaren worden opgesteld meer aandacht gaan besteden aan deze belangrijke rol van de glastuinbouwsector.