Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

  • Westmaas Makelaardij

    Projectontwikkeling

  • Westmaas Makelaardij

    Projectontwikkeling

  • Westmaas Makelaardij

    Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Als jurist, procesmanager en makelaar staan wij cliënten bij in het proces van projectontwikkeling. Vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke herontwikkeling en realisatie.

Westmaas Makelaardij
Westmaas Makelaardij
Westmaas Makelaardij

Begeleiding bij projectontwikkeling

Wij inventariseren uw mogelijkheden en uw omgeving en onderhandelen met de betrokken overheden over de te doorlopen procedures en bijbehorende kosten.
Wij analyseren de mogelijkheden voor uw eigendommen, belichten de fiscale aspecten en adviseren u bij de herontwikkeling. Wij begeleiden uitsluitend het gehele proces. Van het eerste globale rekenwerk, tot de uiteindelijke verkoop en realisatie van het project.

Van woningbouwprojecten tot uitbreiding bedrijven

De afgelopen twintig jaar hebben wij vele ontwikkelingen in het landelijk gebied gerealiseerd. Variërend van woningbouwprojecten in het kader van de ruimte voor ruimte regeling tot grootschalige uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitengebied.

Ruimte voor ruimte

In Zuid-Holland en een aantal andere provincies is het mogelijke voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en kassen te saneren in ruil voor de ontwikkeling van een aantal woonkavels. Deze regeling biedt eigenaren van oudere en onrendabele kassen en bedrijfsgebouwen de mogelijkheid hun bedrijf te beëindigen en geeft een grote ruimtelijke winst in het buitengebied.

Voor het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling is de medewerking van een gemeente een eerste vereiste. Het verkrijgen van deze medewerking is veelal een langdurig en complex proces. Wij begeleiden het gehele proces. Van eerste kennismaking en opname tot de uiteindelijke realisatie en verkoop van de bouwkavels.

Inmiddels hebben wij een tiental projecten succesvol gerealiseerd. Wij laten u graag kennismaken met eerdere tevreden klanten. Zij kunnen u alles vertellen over hun ervaringen.