Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

Geen consumenten bescherming bij koop bouwkavel

Al enkele jaren is het de vraag of bij de verkoop van bouwkavels dezelfde consumentenbescherming geldt als bij de verkoop van een woning. Bij de koop van een woning wordt de consument beschermd met de plicht voor een schriftelijke koopovereenkomst en drie dagen bedenktijd. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze bescherming niet geldt bij verkoop van bouwkavels.

Ter bescherming van de consument is in art 7:2 van het burgerlijk wetboek opgenomen dat bij de koop van de woning er sprake moet zijn van een schriftelijke koopovereenkomst en dat de koper gedurende drie dagen na ondertekening hiervan zonder reden de koop kan ontbinden.

In een procedure waarbij een koper een bouwkavel mondeling kocht en zonder redenen later afzag van de koop speelde de vraag of de consumentenbescherming voor de koop van een woning ook geldt voor de aankoop van een bouwkavel. De rechtbank die geconfronteerd werd met dit vraagstuk legde dit via een prejudiciƫle vraag voor aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde op 15 december 2023 dat art. 7:2 lid 1 BW uitsluitend ziet op de koop van een woning door een natuurlijk persoon en niet ziet op het leveren van een perceel grond waarop de koper een woning wil gaan bouwen. Dat geldt ook als het perceel als bouwkavel wordt verkocht en de bestemming Wonen heeft.

Voor de praktijk heeft dit tot gevolg dat nu duidelijk is dat partijen bij de (ver-)koop van een bouwkavel eerder gebonden zijn aan de koop. Ook bij mondelinge overeenstemming kan je niet meer onder de koop uit.
Ook hebben kopers van bouwkavels dus geen recht op
drie dagen bedenktijd bij de aankoop van een bouwkavel. Kortom zorgvuldigheid is geboden bij de aan- en verkoop van een bouwkavel.

Het arrest vindt u via https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2023:1755