015 310 88 73

 

De WOZ-waarde zoals vermeld op de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt. Niet alleen de gemeentelijke heffingen of waterschapslasten worden hiermee bepaald, maar ook de hoogte van uw renteaftrek of maximale afschrijving op uw vaste activa wordt hierdoor beïnvloedt. Inmiddels geldt voor de schenk- en erfbelasting voor woningen de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de belasting.

U heeft er dus alle belang bij dat de WOZ-waarde op de juiste wijze en voor de werkelijke waarde wordt vastgesteld. Westmaas Makelaardij kan de geldende WOZ-waarde voor u controleren en waar nodig een bezwaar- en beroepsprocedure voor u uitvoeren.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut