015 310 88 73

 

Krijgt u een erfenis of schenking, dan moet u waarschijnlijk schenk- of erfbelasting betalen. Voor het bepalen van de hoeveelheid belasting die u moet betalen moet de waarde van de schenking of nalatenschap worden bepaald. Voor de hiertoe behorende onroerende zaken gelden sinds 2010 bijzondere regels. Voor woningen geldt de WOZ-waarde op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden c.q. van de schenking. Bij overig onroerend goed moet de waarde in het economisch verkeer door een taxateur bepaald worden. Voor het bepalen van de waarde in situaties van vruchtgebruik, het verkrijgen van een bloot eigendom, of het verkrijgen van verhuurde of verpachte woningen gelden weer speciale regels waarbij looptijd, leeftijd, WOZ-waarde en leegwaarderatio’s een rol kunnen spelen.

Taxaties van onroerende zaken voor de schenk- en erfbelasting is hierdoor specialisten werk geworden. Voor woningen vraagt Westmaas Makelaardij een nieuwe WOZ-beschikking voor u aan en start waar nodig een bezwaar- en beroepprocedure hier tegen. Bij overige objecten stelt Westmaas Makelaardij, al dan of niet minnelijk met de belastingdienst, de waarde vast en brengt een taxatierapport uit wat u kunt gebruiken bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting. De afgelopen jaren hebben wij voor tal van cliënten tienduizenden tot honderdduizenden euro’s aan belasting kunnen besparen.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut