015 310 88 73

 

Bij verkoop, aankoop, bedrijfsoverdracht, staken, schenken en erven krijgt u te maken met eventueel te betalen overdrachtsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting of schenkingsbelasting. Vele vormen van belastingheffing waarbij de heffingsgrondslag vrijwel altijd de waarde in het economisch verkeer van het onroerend goed is. Deze waarde dient vastgesteld te worden door een onafhankelijk taxateur in een taxatierapport.

Een waardering waar de specialistische kennis van Westmaas Makelaardij met betrekking tot een aantal specifieke fiscale regelingen een absolute plus is. Denkt u hierbij aan specifieke vrijstellingen voor agrariërs, zoals de mogelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting of de landbouwvrijstelling voor de inkomstenbelasting waarbij het vaststellen van de waarde economische verkeer bij agrarische bestemming (Wevab) een vereiste is. Of bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn bij de verkoop van onroerend goed aan een partij die geen ondernemer voor de btw is.

Westmaas Makelaardij kan u bijstaan bij waardering van onroerend goed bij fiscale doeleinden. In overleg met uw accountant of fiscalist stellen wij een taxatierapport op of gaan wij over tot een minnelijke waardering tezamen met de taxateurs van de belastingdienst.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut