015 310 88 73

 

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan waarin een nieuw bouwplan is opgenomen, is een gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Aan de hand van het exploitatieplan wordt berekend wat de realisator van het bouwplan aan exploitatiebijdrage moet voldoen. Essentieel onderdeel van een exploitatieplan is de kostenpost inbrengwaarde, die onafhankelijk en objectief moet worden bepaald.

Bij het taxeren van de inbrengwaarde is juridische kennis van het onteigeningsrecht en de afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Grondexploitatie) een vereiste. De kennis en ervaring van Eddy Westmaas als jurist, onteigeningsdeskundige en taxateur is een garantie voor een volledige taxatie van de inbrengwaarde. Een taxatie die gebruikt kan worden ter onderbouwing van een exploitatieplan, in een lopende procedure gericht tegen de vaststelling van een exploitatieplan of bij het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut