015 310 88 73

 

Aalsmeer

Begeleiding bij onteigening van diverse glastuinbouwbedrijven.
Begeleiding bij onteigening van woning voor industrieontwikkeling.
Deskundigentaxaties bedrijfsmatig vastgoed.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.33.40 hectare tuinland voor ontwikkeling nieuwe woonwijk.
Begeleiding bij gerechtelijke onteigening industrieel bedrijf voor aanleg wegtrace.

Almere

Aankoop glastuinbouwbedrijf op 2.23.45 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 0.78.00 hectare grond.

Berkel en Rodenrijs

Aankoop agrarische bedrijfswoning op circa 0.48.30 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 2.00.00 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 4.30.10 hectare tuinland.
Aankoop 2.97.20 hectare tuinland.
Aankoop woning op 1.034 m2 grond.
Begeleiding van eigenaar manege bij onteigening van 1.08.40 hectare weiland.
Begeleiding bij onteigening van diverse glastuinbouwbedrijven voor natuurontwikkeling.
Begeleiding bij uitbreiding houtverwerkend bedrijf en bijbehorende beroepsprocedure bij Raad van State.
Verkoop circa 1.48.70 hectare tuinland.
Verkoop 1.51.00 hectare weiland.
Verkoop 0.16.00 hectare tuinland aan energiebedrijf.
Verkoop 0.96.25 hectare tuinland. 

Bleiswijk

Aankoop glastuinbouwbedrijf op 3.19.22 hectare tuinland.
Bestuursrechtelijke procedures bij herinrichting Kruisweg.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.26.50 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.88.10 hectare grond.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 24.328 m2 glasopstanden.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 3.04.22 hectare tuinland.

Boskoop

Partijdeskundige bij civiele procedure inzake weiland cq bosbouwgronden.

Delft

Begeleiding bij minnelijke onteigening van perceel bouwgrond tbv ontwikkeling woonwijk.
Begeleiding bij verhuur van diverse binnenstedelijke panden.
Begeleiding bij civiele procedure verhuurd pand.
Ruiling met gemeente van 973 m2 natuurgrond voor bouwkavel van 461 m2.
Taxatie vastgoedportefeuille met 16 woningen en bedrijfsruimten.
Waardering binnenstedelijk groen.
Herontwikkeling bedrijventerrein naar woningbouw.
Zitting in schadeadviescommissie inzake aanleg hoogspanningsverbinding.

 

Delfgauw

Aankoop glastionbouwbedrijf op 3.62.60 ha grond.
Begeleiding bij onteigening van glastuinbouwbedrijf op 1.06.00 ha grond.
Begeleiding bij onteigening van vrijstaande woning op 2.100 m2 grond.
Begeleiding bij onteigening van een deel van een woonperceel. 
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.23.85 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.55.80 hectare grond.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 4.000 m2 glasopstanden.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 3.02.88 ha grond.
Verkoop woning op 0.20.08 ha grond. 
Verkoop perceel weiland, groot 3.34.50 hectare.
Verkoop percelen weiland, groot 4.10.00 hectare.
Opstellen planschade risico analyse ten behoeve van zorgboerderij.

De Lier

Verkoop luxe nieuwbouwwoning in glastuinbouwgebied.

Den Haag

Partijdeskundige bij onteigening van binnenstedelijk pand voor ontwikkeling van woontoren.
Verkoop bouwkavel 1.000 m2.
Verkoop monumentale arbeiderswoning.

Halsteren

Verkoop voormalig glastuinbouwbedrijf aan projectontwikkelaar.
Verkoop toekomstig paardenpension op 2.10.74 hectare grond.

Hoek van Holland

Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.56.98 hectare grond.

Honselersdijk

Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.33.25 hectare grond.

Hoogmade

Begeleiding bij grondverkoop voor het verplaatsen van een monumentale molen.
Bestuursrechtelijke procedures inzake bestemmingsplan buitengebied.

Klazienaveen

Deskundigentaxaties glastuinbouwbedrijven bij insolventie.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 3.15.57 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 4.00.85 hectare grond.
Verkoop glastuinbouw op 5.25.03 hectare grond.
Optreden als deskundige in civiele dossier voor rechtbank Assen en gerechtshof Noord-Nederland.

Koudekerk aan den Rijn

Verkoop toekomstig bedrijventerrein op 2.96.15 hectare grond.

Kruiningen

Deskundigentaxatie WKC-installatie aardappelverwerkende industrie.

Kudelstaart

Verkoop woning met gevestigd voorkeursrecht van koop op 850 m2 grond.

Leidschendam

Begeleiding van diverse ruimte voor ruimte projecten in Stompwijk.
Verkoop ruimte voor ruimte kavel op 0.19.10 hectare grond te Stompwijk.
Verkoop ruimte voor ruimte bouwkavel op 0.18.50 hectare grond.
Verkoop ruimte voor ruimte kavel op 0.43.20 hectare grond. 
Verkoop ruimte voor ruimte kavel op 0.41.00 hectare grond.
Verpachten glastuinbouwbedrijf op 0.81.95 hectare grond.
Verpachten glastuinbouwbedrijf op 1.46.45 hectare grond.
Verkoop vrijstaande woning op 0.26.98 hectare grond.

Leimuiden

Verkoop verpachte percelen weiland, totaal 6.25.60 hectare.

Luttelgeest

Aankoop 10.46.45 hectare grond voor vestiging nieuw glastuinbouwbedrijf.
Verkoop 12.31.50 hectare tuinland voor vestiging van nieuw glastuinbouwbedrijf.
Verkoop circa 22.77.95 hectare tuinland.

Maasdijk

Bij de ontwikkeling van een grootschalig industrieterrein in het Westland werd het plangebied met ruim tweehonderd eigenaren volledig geïnventariseerd.

Middelburg

Deskundigentaxatie WKK-installaties bij civiel geschil.

Monster

Begeleiding bij verkoop erfdienstbaarheid en aankoop agrarische bedrijfswoning bij reconstructie.
Begeleiding glastuinbouwbedrijf bij onteigening.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.50.05 hectare grond.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 1.80.00 hectare glasopstanden.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 13.250 m2 glasopstanden.

Naaldwijk

Bestuursrechtelijke procedures bij woningbouw en onteigening.
Een bouwplanonteigening werd gestuit na een succesvol beroep bij de rechtbank.
Begeleiding bij verkoop van 0.22.55 hectare prive grond aan projectontwikkelaar.
Begeleiding bij verkoop van 0.30.20 hectare prive grond aan projectontwikkelaar.
Begeleiding bij verkoop van 0.03.15 hectare prive grond aan projectontwikkelaar.

Nieuwkoop

Aankoop 0.56.21 hectare glastuinbouwbedrijf voor woningbouw.
Aankoop 0.92.40 hectare tuinland voor woningbouw.
Aankoop 0.10.56 hectare grond voor woningbouw.
Aankoop 0.53.93 hectare glastuinbouwbedrijf voor woningbouw.
Aankoop 0.11.20 hectare grond voor woningbouw.
Aankoop 0.37.80 hectare glastuinbouwbedrijf voor woningbouw.
Aankoop 1.13.20 hectare tuincentrum voor woningbouw.
Inventarisatie glastuinbouwbedrijven in de Noordse Buurt.
In opdracht van de gemeente Nieuwkoop werden gesprekken gevoerd met vijfenvijftig eigenaren van glastuinbouwbedrijven welke omgezet worden naar natuurwaarden.
Samenstellen aankoopkader ten behoeve van grondverwerving.
Verkoop circa 4.29.60 hectare tuinland ten behoeve van reconstructie.

Nootdorp

Aankoop glastuinbouwbedrijf op 1.55.40 hectare grond.
Begeleiding herontwikkeling perceel tot woningbouw.
Begeleiding bij onteigening van 9.78.15 weiland tbv natuuraanleg.  
Een beheersstichting verhoogde haar jaarlijkse huurinkomsten met zestigduizend euro per jaar na een advies van Westmaas Makelaardij over een flexibele ruimtebenutting.
Ruiling woningen met projectontwikkelaar ten behoeve van stedelijke herontwikkeling.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.25.31 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.89.80 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.89.80 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 4.67.56 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 8.58.50 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 5.82.09 hectare grond.  
Verkoop circa 1.15.07 hectare tuinland bij reconstructie.
Verkoop circa 0.78.00 hectare tuinland bij reconstructie.
Verkoop circa 0.34.00 hectare bouwgrond tbv woningbouw.
Verkoop circa 1.15.07 hectare tuinland bij reconstructie.
Verkoop woning aan projectontwikkelaar.
Verkoop woning ten behoeve van herontwikkeling Dorpsstraat.
Verpachten glastuinbouwbedrijf op 5.82.06 hectare tuinland.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 0.76.50 hectare glasopstanden.

Pijnacker

Aankoop glastuinbouwbedrijf op 2.72.35 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 3.70.14 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 2.70.56 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 2.72.35 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 3.73.30 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 3.67.18 hectare grond.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 2.35.35 hectare tuinland.
Aankoop 0.23.50 hectare tuinland voor reconstructie.
Aankoop vervangende woning voor klanten die onteigend werden. 
Begeleiding bij onteigening van glastuinbouwbedrijf op 2.24.30 hectare grond tbv aanleg randweg.
Begeleiding bij onteigening van glastuinbouwbedrijf op 1.06.00 hectare grond tbv aanleg randweg. 
Begeleiding bij verkoop aan gemeente van glastuinbouwbedrijf op 2.46.30 ha grond voor aanleg ruimte voor ruimte kavels.
Begeleiding bij minnelijke onteigening van 3.66.10 hectare tuinland tbv natuurontwikkeling.
Begeleiding bij onteigening van 2.01.30 hectare weiland van manege.
Begeleiding bij onteigening van 1.62.40 hectare weiland van manege.
Begeleiding bij onteigening van 7.77.80 hectare weiland voor natuurontwikkeling.
Begeleiding bij onteigening van 3.57.33 hectare tuinland voor natuurontwikkeling.
Begeleiding bij onteigening van 0.31.67 hectare weiland voor waterberging.
Begeleiding bij onteigening van woning op 1.494 m2 grond.
Begeleiding bij onteigening van twee woningen voor de aanleg van hoogspanningsleiding.
Begeleiding bij onteigening van hobbykas.
Begeleiding bij reconstructie bedrijf na onteigening en aankoop van 0.23.52 hectare tuinland.
Begeleiding van vijf eigenaren van industriële panden bij herontwikkeling tot woningbouw.
Begeleiding bij onteigening van tuinland voor natuurontwikkeling.
Begeleiding bij herontwikkeling glastuinbouwbedrijf naar vier woonkavels.
Begeleiding diverse ruimte voor ruimte projecten.
Bestuursrechtelijke procedures duurzaam glastuinbouwgebied.
Bestuursrechtelijke procedures herontwikkelingsgebied.
Pachter van glastuinbouwbedrijf op 0.99.03 hectare tuinland.
Stuiten van koninklijk besluit tot onteigening van gronden van clienten voor natuurontwikkeling.
Verhuur industriële panden.
Verkoop glastuinbouwbedrijf met 0.94.61 hectare grond voor natuurontwikkeling. 
Verkoop circa 2.95.75 hectare tuinland bij reconstructie.
Verkoop circa 1.30.00 hectare tuinland aan projectontwikkelaar.
Verkoop 2.37.50 hectare tuinland.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.32.85 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.30.00 hectare grond aan projectontwikkelaar.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 2.32.85 hectare tuinland.
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 1.59.60 hectare grond.
Verkoop glastuinbouwbedrijf voor ruimte voor ruimte kavels op 2.20.03 hectare grond.
Verkoop 3.70.14 hectare tuinland met bedrijfswoning.
Verkoop 2.95.75 hectare tuinland.
Verkoop 0.24.00 hectare industriegrond.
Verkoop perceel weiland, 0.46.80 hectare.
Verkoop perceel weiland, 0.12.50 hectare.
Verkoop luxe villa op 4.680 m2 grond. 
Verkoop vrijstaande woning op 2.200 m2 grond.
Verkoop vrijstaande woning op 810 m2 grond. 
Verkoop pensionstal op 0.35.90 hectare grond.
Verkoop boerderij op 0.44.65 hectare grond.
Verkoop drie ruimte voor ruimte kavels op ieder 0.15.90 hectare grond. 
Verkoop twee ruimte voor ruimte kavel op 1.275 en 1.875 m2 grond.
Verkoop appartement.               
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 1.00.00 hectare glasopstanden.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 0.60.00 hectare glasopstanden.
Verpachten glastuinbouwbedrijf op 0.99.03 hectare tuinland.
Verkoop bedrijfsloods in agrarisch gebied.
Zitting in deskundigencommissies inzake schadevaststelling aanleg hoogspanningsverbinding 380 Kv Tennet.

Poeldijk

Verkoop glastuinbouwbedrijf op circa 0.97.00 hectare grond.

’s-Gravenzande

Aankoop van glastuinbouwbedrijf met reconstructie bedrijfswoning op circa 2.00.00 hectare grond.

Rijnsburg

Begeleiding diverse eigenaren bij onteigening van (glastuinbouw-)bedrijven.
Begeleiding bij onteigening van 1.66.65 hectare grond voor aanleg bedrijventerrein. 
Verkoop glastuinbouwbedrijf op 0.96.60 hectare grond aan gemeente.

Roelofarendsveen

Aankoop glastuinbouwbedrijf op 1.98.15 hectare grond tbv ontwikkeling scholencomplex.
Aankoop glastuinbouwbedrijf op 1.37.25 hectare grond.
Verpachten glastuinbouwbedrijf met 3.100 m2 glasopstanden.
Verpachten containerveld op 0.45.00 hectare grond.

Rotterdam

Begeleiding rundveehouderij bij minnelijke onteigening van 18.00.00 hectare weiland voor natuurontwikkeling.
Begeleiding pachten 43.00.00 hectare weiland ten behoeve van rundveehouder cq beheerder natuurgebied.
Beheersopdracht circa 365 hectare verpachte grond.

Schipluiden

Begeleiding bij onteigening van vrijstaande burgerwoning op 0.35.58 hectare grond ivm aanleg rijksweg A4.
Verkoop percelen weiland, groot 4.07.30 hectare.

Vierpolders – Brielle

Begeleiden afwikkeling beëindiging pacht glastuinbouwbedrijf.

Waddinxveen

Verkoop 1.20.00 hectare weiland aan gemeente voor ontwikkeling tot industrie.

Wassenaar

Aankoop 3.06.00 hectare grond ten behoeve van landgoed.

Wateringen

Aankoop 1.03.80 hectare tuinland bij reconstructie.

Zuid-Beijerland

Aankoop vrijstaande woning met bedrijfsruimten op 0.72.70 hectare grond.
Aankoop, verpachten en verkoop 4.30.00 ha bouwland.

Door geheel Nederland taxaties van:

 • Glastuinbouwbedrijven
 • Boerderijen
 • Bedrijfsmatig vastgoed
 • Monumenten
 • In verval geraakte (agrarische) objecten
 • Complexe en incourante objecten
 • Energie-installaties

Deskundigentaxaties bij:

 • Financiering
 • Insolventie
 • Onteigening
 • Planschade
 • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Projectontwikkeling
 • Bepalen residuele waarde
 • Bepalen inbrengwaarde
 • Herontwikkeling
 • Fiscale zaken
 • Succesierechten aangifte
 • Civiele procedures
Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut