015 310 88 73

 

Uw aanslag komt komende maand weer binnen. Twijfelt u over de vastgestelde WOZ-waarde? Bedenk dan dat deze gebruikt wordt voor de vaststelling van de gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, inkomstenbelasting en dat deze doorslaggevend is voor de erf- en schenkbelasting. Er iets aan doen? E-mail de beschikking en het taxatieverslag en wij beoordelen het of bezwaar maken nuttig is.

Veel gemeenten hebben moeite de juiste WOZ-waarde in te schatten van agrarisch en bedrijfsmatig vastgoed en ook bij de waardering van (bedrijfs-)woningen in het buitengebied slaat de gemeentelijke WOZ taxateur de plank nog wel eens mis.

Dit kan diverse te hoge belastingaanslagen voor u tot gevolg hebben. De WOZ-waarde zoals vermeld op de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente wordt namelijk voor veel doeleinden gebruikt. Niet alleen de gemeentelijke heffingen of waterschapslasten worden hiermee bepaald, maar ook de hoogte van het eigenwoningforfait, de maximale afschrijving op uw vaste activa en voor beleggers de hoogte van hun BOX 3 vermogen wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. En sinds 2010 geldt voor de schenk- en erfbelasting voor woningen de WOZ-waarde ook als heffingsgrondslag voor de erf- of schenkbelasting. Een onjuiste WOZ-waarde kan dus grote fiscale gevolgen hebben.

U heeft er dus alle belang bij dat de WOZ-waarde op de juiste wijze en voor de werkelijke waarde wordt vastgesteld. Westmaas Makelaardij kan de geldende WOZ-waarde voor u controleren. Indien wij een bezwaar zinvol achten zullen wij een bezwaarschrift voor u opstellen en indienen. Uw bezwaarschrift wordt opgesteld door een jurist en taxateur en volledig onderbouwd.

Meer weten hierover? Bel of mail ons gerust.

Ps. Wilt u de WOZ-waarde van uw buren weten, kijk dan op https://www.wozwaardeloket.nl/

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut