015 310 88 73

 

Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 zijn weer gepubliceerd conform het pachtprijzenbesluit. De reguliere pachtprijzen dalen in 2018 ten opzichte van 2017. Zo daalt in Westelijk Holland de pachtnorm van € 653 naar € 548 p/ha.

Jaarlijks stelt de staatssecretaris de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 zijn door het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/23/nieuwe-pachtnormen-2018

Wilt u de gevolgen voor uw pachtovereenkomst weten, neem dan contact op met Westmaas Makelaardij, tel. 015-3108873.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut