015 310 88 73

 

Na tien jaar stilstand is de grondmarkt voor woningbouwlocaties geëxplodeerd en lijkt de crisis definitief vergeten. Door stilstand en een hierna, door lage rentes gestimuleerde, extreme vraag naar woningen is het woningtekort groter dan ooit. Bestaande plannen worden in sneltreinvaart volgebouwd en de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties is begonnen. Waar liggen de kansen is de vraag.

Toen in 2008 de Icesave bank omviel deed ons kantoor net één van de laatste grote grondtransacties voor woningbouwgrond. De toen gerealiseerde koopsommen werden tot voor kort niet meer behaald. Sterker nog, deze uitbreidingsgebieden bleven een lang decennium er leeg en verlaten bij liggen en de aankopen vormden een blok aan het been bij menig gemeente, belegger en projectontwikkelaar.

Nu, tien jaar later, lijkt alle ellende vergeten en heeft ons kantoor alweer mooie grondtransacties gedaan op een prijsniveau dat alweer boven de glorietijd van weleer ligt. De vraag naar woningbouwgrond lijkt thans niet te stoppen, de financieringsrente is bijzonder laag en er is veel investeringskapitaal beschikbaar voor deze, soms zuiver speculatieve, aankopen. Uiteraard leuk voor de makelaar/grondzakendeskundige, maar bovenal prettig voor onze klanten. Onze klanten hebben vaak fel moeten strijden om het hoofd boven water te houden en hebben nu weer een extra mogelijkheid om elders door te groeien en/of hun pensioencenten, die vaak in de grond en gebouwen zitten, te innen.

In welke gebieden liggen de kansen voor toekomstige woningbouw? De kersverse, en op dit gebied toch wel onervaren, minister Ollongren, bepleitte recent om zowel in de binnensteden als in de groene gebieden aan de rand van de stad te bouwen. Gemeentes en Provincies in de Randstad reageerden collectief dat opofferen van meer groen in de Randstad niet aan de orde zal zijn, maar ingezet moet worden op een verregaande concentratie van woningbouw bij en langs bestaande infrastructuur. Een ongekend openlijke discussie over de plaats waar ingezet moet worden op de noodzakelijke extra woningbouw.

Uiteraard kan ik de toekomst niet voorspellen, maar ik verwacht dat de komende jaren ingezet zal gaan worden op woningbouwlocaties op verouderde bedrijventerreinen en op glastuinbouwgebieden aan de randen van stad en dorp in de Randstad. Deze gebieden voldoen namelijk aan alle gewenste voorwaarden; de gebouwen zitten, op een enkele uitzondering na, aan het einde van hun economische en technische levensduur, er wordt geen “direct” groen opgeofferd en ze liggen vaak nabij bestaande infrastructuur.

De kapitaalintensiteit van dergelijke transformaties is natuurlijk veel hoger dan bij het bebouwen van weiland, maar juist deze transformaties hebben het gewenste maatschappelijke draagvlak. Inzetten op deze transformatie is pas echt verduurzamen van de omgeving. Inmiddels wordt in de praktijk bewezen dat deze transformaties succesvol kunnen verlopen. Prachtige kleinschalige nieuwe en uiterst duurzame woonwijken verrijzen snel op deze vaak uitstekend gelegen locaties.

Bijkomend voordeel is dat bij dergelijke transformaties de betrokken overheden deze ontwikkelingen en transformaties echt aan de markt overlaten en geen graantje mee willen pikken. Hoewel de overheidsdienaren het wellicht oneens met mij zijn is juist de overheid die als partij wil meedingen op de grondmarkt vaak een vertragende factor bij de realisatie van plannen. Dan laat ik graag de te nemen risico’s en maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak buiten de discussie. De overheid dient mijns inzien bij dergelijke transformatie alleen een regierol te nemen met betrekking tot de planologie en het noodzakelijk kostenverhaal, maar verder niet.

Kortom een vlotte transformatie van verouderde bedrijventerreinen en/of glastuinbouwgebieden aan de randen van stad en dorp zal op ingezet moeten worden. Er liggen tientallen gebieden in de Randstad die rijp voor een dergelijke transformatie zijn en waar mooie nieuwe woonwijken kunnen verrijzen. Dergelijke transformaties zijn van meerwaarde voor de woningzoeker, de maatschappij en uiteraard de grondeigenaar. En uiteraard helpen wij partijen graag bij het realiseren van deze meerwaarde.

E.D.J. Westmaas REV RT Bc
Jurist/onteigeningsdeskundige/makelaar/taxateur

Bronnen:

Minister Ollongren wil dat er meer aan de randen van de stad wordt gebouwd:
https://nos.nl/artikel/2214456-ollongren-wil-meer-huizen-aan-de-stadsgrenzen.html

Reactie van gemeenten:
https://nos.nl/artikel/2214562-gemeenten-verontwaardigd-over-uitspraken-ollongren-meer-bouwen.html

De reactie van de Provincie Zuid-Holland:
https://www.cobouw.nl/woningbouw/blog/2018/02/bouw-woningen-langs-bestaande-infrastructuur-niet-het-groen-101257640

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut