015 310 88 73

 

Het was een heerlijk afwisselend 2017. Van het makelen in o.a. glastuinbouwbedrijven en bouwkavels tot taxaties van agrarische bedrijven, nieuwe woonwijken of zelfs kerken. Om niet te vergeten juridisch uitdagende onteigeningszaken en projectontwikkelingsdossiers. Volop leuke uitdagingen die we niet uit de weg gingen, graag laten wij ons in 2018 weer prikkelen. Graag neem ik u mee in vier zaken die ons het meest bijbleven.

In 2017 mochten wij de belangen behartigen van vele verschillende klanten. Ieder met een eigen verhaal en eigen belangen. In een economisch voorspoedig jaar konden wij gelukkig een aantal langlopende dossiers tot een einde brengen en kregen we ook nieuwe uitdagingen. Hoewel alle klanten ons even leven lief zijn delen wij graag vier bijzondere zaken met u.

Makelaardij

Wij makelden voor u in glastuinbouwbedrijven, bouwkavels, landelijke woningen, bouwposities, en vele overige bedrijfsmatige en agrarische objecten. Het meest bleef de zaak bij die wij voor drie erfgenamen in Berkel en Rodenrijs mochten begeleiden. Toch vrij kort achter elkaar waren beide ouders op respectabele leeftijd overleden en besloten de drie erfgenamen de prachtige woning, agrarische loods en glastuinbouwgrond te verkopen.

Al snel stelden wij vast dat de bestemming van de woning recent gewijzigd was naar Wonen en de WOZ-waarde, die voor de woning bepalend is voor de te betalen erfbelasting, relatief laag was. De verkoopopgave was hierdoor niet alleen de hoogste mogelijke totale verkoopopbrengst, maar ook de fiscale optimalisatie van de verkoopopbrengst.

Na een gedegen voorbereiding, waarin een flink aantal potentiele kopers en bestaande klanten reeds waren voorbereid op de aanstaande verkoop, kon de verkoop starten met twee volle dagen met bezichtigingen. Binnen 48 uur werd een zeer enthousiaste koper gevonden die kon terugkeren naar zijn roots en een prachtige prijs betaalde met een ideale onderverdeling voor cliënten.

Taxaties

Totaal hebben we dit jaar ruim zeventig taxaties mogen maken van glastuinbouwbedrijven, bedrijven in het buitengebied, agrarische bedrijven, grondposities, kerken, scholen en allerlei bijzonder vastgoed. Hoe moeilijker de taxatieopdracht hoe groter de voldoening bij afronding van de opdracht.

De meest bijzondere opdracht bleef de taxatie van de marktwaarde van de ondergrond van een nudistencamping ter bepaling van de erfpachtcanon. Gekscherend stelden we op kantoor vast dat de opdracht luidde de waarde bepalen van het bloot eigendom van een nudistencamping. Voor deze taxatie werd op basis van een exploitatieafhankelijke inkomensbenadering de marktwaarde in twee verschillende scenario’s bepaald.  Een complexe opdracht, veel onderzoekswerk en een lang uitgebreid rapport met bijbehorende rekenmodellen volgde wat hopelijk een eind heeft gebracht aan een al jarenlang lopend conflict tussen de bloot eigenaar en de erfpachter die graag bloot is.

Onteigeningszaken

Een diversiteit van onteigeningszaken mogen we begeleiden. Dankbaar zijn we voor het langdurige vertrouwen van onze cliënten in ons. Een onteigeningszaak die wel relatief snel kon worden opgelost was voor zeven broers en zussen die grond verloren voor de realisatie van de A16 nabij Bergschenhoek. 

De eerdere biedingen van Rijkswaterstaat waren gebaseerd geweest op basis van een agrarische prijs. Wij konden de taxatiecommissie er van overtuigen dat het onteigende weliswaar een groen bestemming had voor de onteigening, maar dat dit groen toebehoorde tot een veel groter complex waarin op de lange termijn ook woningbouw was voorzien, waarbij dit groen het park voor de woonwijk had kunnen worden. Na intensieve gesprekken werd de eerdere bieding meer dan verviervoudigd en was de zaak uiteindelijk snel beklonken.

Projectontwikkeling

Als begeleidend jurist adviseren wij cliënten bij de zelfrealisatie van een aantal kleinschalige woningbouwprojecten. Lange processen waarbij de lange adem beloond wordt. Ruim vijfentwintig bouwkavels uit deze activiteiten mochten wij in 2017 verkopen voor cliënten.  Voor een cliënt in Nootdorp kwam na tien lange jaren een doorbraak met de verkoop van twee bouwkavels en klanten in Delft waren vanaf 2004 bezig met de herontwikkeling van hun bedrijf.  De zes bouwkavels die uit deze ontwikkeling voortkwamen werden na een lange aanloopperiode in de zomer van 2017 in een tijdbestek van zes weken verkocht. Binnenkort verrijzen op deze kavels prachtige villa’s. Beiden een prachtige (her-)ontwikkeling.  

Graag maken wij u ook onderdeel van ons jaaroverzicht 2018, bel ons vanaf 2 januari 2018 weer voor een afspraak.

Bij deze wensen wij u Prettige Kerstdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut