015 310 88 73

 

Houthandel en zagerij De Houtlijn van familie Bierman is alweer tien jaar een trouwe klant van Westmaas Makelaardij. Het bedrijf gaat dit najaar ruim 5.000 m2 nieuwe bedrijfsruimten bouwen op aangekocht weiland. Met hulp van Eddy Westmaas werd de bestemming succesvol gewijzigd.

Als familiebedrijf biedt De Houtlijn al ruim 25 jaar uitsluitend de beste houtsoorten met service en een persoonlijk advies voor elk project in de regio Den Haag en Rotterdam. Zo zijn zij niet alleen een houtbedrijf voor de professionele markt van aannemers en bouwbedrijven, maar bieden ze ook de particuliere doe-het-zelver een kwaliteitsselectie hout. De Houtlijn beschikt aan de Kleihoogt te Berkel en Rodenrijs over een eigen werkplaats, zagerij, schaverij, showroom en de focus ligt op duurzame houtverwerking.

Uitbreiding niet toegestaan
Het bedrijf van De Houtlijn is sinds de jaren negentig gevestigd aan de Kleihoogt in een aantal kleinere bedrijfsloodsen. Bij de aanleg van de N470 werd een deel van eigendommen onteigend en werd in 2003 ingestemd met een kleine uitbreiding van de bedrijfsruimten. Toen het bedrijf de jaren hierna groter werd en verder wilde uitbreiden werd hier door de betrokken overheden geen medewerking aan verleend. De Houtlijn nam toen Westmaas Makelaardij in de hand om de gewenste uitbreiding te kunnen realiseren.

Aankoop grond
Het achter het bedrijf gelegen perceel weiland van ruim 3 hectare groot werd in 2012 voor De Houtlijn door Westmaas Makelaardij voor een agrarische prijs strategisch aangekocht. Aan deze aankoop ging enkele jaren van overleg vooraf met de toenmalige medewerkers van Dienst Landelijk Gebied en vele overheidsloketten moesten gepasseerd worden om de aankoop te verwezenlijken. Later werd ook een perceel tuinland aangekocht teneinde tot een ideale verkeersafwikkeling te kunnen komen aan de Kleihoogt. Na uitbreiding wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld met een aparte in- en uitgang op het terrein. Zo kon de voorgenomen uitbreiding ook leiden tot meer verkeersveiligheid voor de directe omgeving.

Bestemmingswijziging eerst mislukt
Het aangekochte perceel weiland had een agrarische bestemming, maar werd onverwachts tot glastuinbouw bestemd in 2013. De gemeenteraad van Lansingerland kon gelukkig overtuigd worden dat op deze smalle lange percelen geen glastuinbouw meer zou kunnen komen en er werd ruimte gemaakt in het bestemmingsplan voor uitbreiding van de Houtlijn. Helaas haalde de provincie een streep door deze plannen met een reactieve aanwijzing en zelfs een beroep bij Raad van State hiertegen werd in 2014 jammerlijk ongegrond verklaart.

Politiek benaderd
Van opgeven werd niet gesproken, het was slechts een tijdelijke tegenslag. In 2015 werd er op advies van Eddy Westmaas door de familie Bierman de politiek op verschillende wijze benaderd. Er werden brieven gestuurd en er werd ingesproken bij Provinciale Staten. Ook werden alle provinciale statenleden en gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een open middag op het bedrijf van De Houtlijn. Het lobbywerk wierp uiteindelijk zijn vruchten af en voor knelgevallen zoals De Houtlijn werd door Provinciale Staten de Verordening Ruimte partieel gewijzigd. Hiermee kwam, onder strenge voorwaarden, ruimte voor uitbreiding van bestaande overige bedrijven die liggen in glastuinbouwgebieden.

Bestemmingswijziging geslaagd
In de periode hierna werd er ter onderbouwing van de bestemmingswijziging veel onderzocht door externe bureaus en veelvuldig overlegd met de nauw betrokken ambtenaren van gemeente en provincie. Onder andere werd een landschappelijk inpassingsplan opgemaakt, werd de flora- en fauna en bodem onderzocht om uiteindelijk tot een bestemmingsplan te kunnen komen. Tenslotte werd, door slim gebruik te maken van regelgeving, de bestemmingswijziging en de omgevingsvergunning voor het bouwen van de nieuwe loodsen tegelijkertijd onherroepelijk.  Op 29 augustus 2017 was het dan zover, de gewenste uitbreiding van De Houtlijn kan eindelijk gerealiseerd gaan worden. Dick en Eddy Westmaas feliciteren de familie Bierman van harte met het behaalde resultaat en wensen de familie Bierman veel succes bij de realisatie van de nieuwe bedrijfsruimten.

Wilt u uw bedrijf in het buitengebied ook uitbreiden en loopt u ook op tegen de regels die hiervoor gelden, maak dan een afspraak met ons voor een vrijblijvend gesprek.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut