015 310 88 73

 

Regelmatig werden klanten geconfronteerd met dreigend verlies van grond door langdurig gebruik van de grond door de buurman. Indien grond langer dan twintig jaar in bezit was van een ander, verloor je het eigendom door verjaring. Maar de Hoge Raad heeft in een belangrijk arrest de grondeigenaar machtige wapens gegevens in zijn strijd tegen verlies van eigendom.

Sinds 1992 staat in het Burgerlijk Wetboek de regeling dat een bezitter van grond, die niet te goeder trouw is, na 20 jaar onafgebroken bezit eigenaar wordt van de grond door verjaring. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de huiseigenaren die hun achtertuin stukje voor stukje uitbreiden met andermans grond. Overigens kunnen mensen die grond door een gebruiks- of huurovereenkomst in gebruik hebben, sowieso geen beroep doen op verjaring. Deze mensen zijn namelijk juridisch gezien houder en geen bezitter.

In de zaak die op 24 februari 2017 na jarenlang procederen tot een einde kwam betrof het een persoon die in 1973 circa 400 m2 gemeentegrond, zonder toestemming, bij zijn eigen tuin trok. Vanaf 2003 wenst de gemeente de situatie te beëindigen. Tevergeefs want na jarenlang procederen stelt de Hoge Raad de bezitter in het gelijk en stelt de verjaring vast.

Echter in een overweging ten overvloede geeft de Hoge Raad een machtig wapen aan degene die zijn grond onvrijwillig verliest door verjaring. De Hoge Raad geeft namelijk aan dat de verjaring een vordering uit onrechtmatige daad niet uitsluit. Hierbij geeft de Hoge Raad als extra tip mee dat dan niet alleen een schadevergoeding in geld kan worden gevorderd, maar ook in natura. Een schadevergoeding in natura kan dan bijvoorbeeld bestaan uit het terug leveren van het eigendom van de grond.

Bovendien stelt de Hoge Raad dat de termijn voor verjaring voor de vordering uit onrechtmatige daad, die normaal na vijf jaar verloopt, pas begint met het bekend worden van het mogelijke eigendomsverlies en de desbetreffende persoon. Met een eenvoudige briefje kan vervolgens de verjaring elke vijf jaar gestuit worden.

Bent u er bang voor dat u het eigendom van uw grond kan verliezen door verjaring, dan geeft de Hoge Raad u prachtige hulpmiddelen om dit te voorkomen. Westmaas Makelaardij is actief als jurist, taxateur en grondzakendeskundige bij de verkoop van grond in dergelijke situaties. Wilt u meer weten of twijfelt u over een situatie bel ons dan op voor een informatief gesprek.

Voor het gehele arrest, zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:309

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut