015 310 88 73

 

Nu de economie aantrekt begeleid onze jurist en geregistreerd onteigeningsdeskundige mr. E.D.J. Westmaas REV RT Bc, steeds meer cliënten die geconfronteerd worden met een dreigende onteigening. Dit kan zijn voor nieuwe bestemmingen, zoals woningbouw, industrie, natuur en is zowel binnenstedelijk als in uitleggebieden. Onteigening voor glastuinbouwdoeleinden lijkt nu ook juridisch mogelijk te worden.

Onteigening ter verwezenlijking van een nieuwe bestemming is uiteraard altijd al mogelijk. Hoewel de administratieve en gerechtelijke procedure met vele waarborgen voor de grondeigenaar omkleed is kan de overheid in het algemeen belang en bij het aantonen van de noodzaak en urgentie van de onteigening uw eigendommen onteigenen.

Bij onteigeningen voor een nieuwe bestemming wordt er vaak onteigend voor de realisatie van wegen, de aanleg van woonwijken, industriegebieden of voor de realisatie van natuurgebieden. Bij dergelijke onteigeningen dienen vaak agrarische ondernemers te wijken voor nieuwe ontwikkelingen die niet agrarisch zijn.

Bij een administratieve onteigeningsprocedure in het glastuinbouwgebied Californië in de gemeente Horst aan de Maas is er een Koninklijk Besluit verleend waarin toestemming is verleend voor de onteigening van een klein glastuinbouwbedrijf voor de realisatie van grootschalige glastuinbouw. Een unicum dat een agrarisch bedrijf onteigend kan worden voor een groter agrarisch bedrijf.

In het bestemmingsplan heeft de gemeente bepaald dat op deze locatie alleen nog ruimte is voor bedrijven die groter zijn dan 5 hectare. De gemeente eist in de procedure de onteigening van 2,5 hectare grond zodat deze kan worden samengevoegd met het aangrenzende perceel. De Kroon stelt in het KB vast dat de ontwikkeling van een grootschalig glastuinbouwgebied het publiek belang dient. Bovendien heeft de grondeigenaar nooit een bouwplan ingediend om zelf kassen te bouwen en nooit pogingen gedaan de aangrenzende grond aan te kopen, hierdoor kan ook geen beroep gedaan worden op zelfrealisatie.

De mogelijkheid om kleinere glastuinbouwbedrijven te onteigenen voor grotere glastuinbouwbedrijven zal bij grote herstructureringsprojecten nog wel eens gebruikt gaan worden door de overheid. Voor de kleine ondernemer is het dan zaak dat hij juridisch goed gesteld staat, zodat hij ofwel de onteigening kan voorkomen of al zijn schade volledig vergoed ziet worden. Uiteraard kan Westmaas Makelaardij u hierbij van dienst zijn.

Voor de volledige tekst van het Koninklijk Besluit, zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-6523.html

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut