015 310 88 73

 

De glastuinbouwsector bloeit weer op. Veel ondernemers wisten in 2015 en 2016 een mooi rendement te behalen en hierdoor wordt er weer geïnvesteerd. Ons kantoor begeleidde onlangs o.a. de verkoop van een gerberakwekerij en de aankoop van 9 hectare tuinland en taxeert veel bij bedrijfsovernames. Wel is er sprake van een nieuwe werkelijkheid.

In de nieuwe werkelijkheid wordt het steeds moeilijker in het algemeen iets te zeggen over de ontwikkeling in de sector en de daaraan gekoppelde waarde van glastuinbouwbedrijven.

Nog veel meer dan voorheen heeft de ondernemer zelf de grootste invloed op het door hem of haar te bepalen rendement in zijn bedrijf. Als makelaar/taxateur komen wij bij vele glastuinbouwbedrijven per jaar en zien ondernemers met hetzelfde product totaal verschillende resultaten behalen.

Dit komt onder andere door:
-   Het maken van strategische keuzes met het bedrijf en het vastgoed.
-   Het creëren van eigen afzetkanalen en het in dienst nemen van verkopers.
-   Het maken van duidelijke keuzes: zoals de keuze voor bulkproductie of specialisatie.
-   Voordelen behalen uit schaalgrootte of juist bewust de eigen markt klein houden.
-   Gebruik maken van verschillende financieringsconstructies.
-   Het bewust kiezen tussen eigendom of pacht. Eigendom is lang niet meer altijd vanzelfsprekend.
-   Bewust omgaan met onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen.

Deze keuzes hebben uiteraard ook een weerslag op de waarde van het vastgoed in de glastuinbouwsector.
Ons kantoor heeft een database met alle glastuinbouwtransacties van Nederland en constateert, ook op lokaal niveau, grote waardeverschillen.

Deze waardeverschillen worden vaak veroorzaakt door:
-   Aanwendingsmogelijkheden van het bedrijf.
-   De staat van onderhoud; kopers zijn zeer kritisch geworden op toekomstige onderhoudskosten en
    vervangingsinvesteringen.
-   Duurzaamheid van het bedrijf.
-   De verhuur/verpachtbaarheid van het bedrijf voor beleggers in de sector.
-   De toekomstige verkoopbaarheid (courantheid) van het object.
-   De aantrekkingskracht van het gebied, de aanwezigheid van mooie bedrijven in de directe omgeving blijft een plus.

Factoren waar bij de aan- of verkoop en bij taxaties steeds meer rekening mee gehouden moet worden.
Het correct bepalen van de waarde van een bedrijf en het geven van het juiste strategische advies is deskundigenwerk. De deskundige makelaars en taxateurs van Westmaas Makelaardij kunnen u bijstaan met het maken van de juiste strategische keuze met betrekking tot uw vastgoed in de glastuinbouwsector.

Bel ons of kom langs bij HortiContact (14 t/m 16 februari 2017) te Gorinchem.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut