015 310 88 73

 

Wilt u de WOZ-waarde van uw buren weten? Dit is vanaf 1 oktober 2016 mogelijk geworden. Van alle woningen in Nederland is de WOZ-waarde openbaar gemaakt. Via een aparte website is de WOZ-waarde van elke woning in Nederland te raadplegen.

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde van onroerende zaken vast. Die waarde is van belang bij het vaststellen van allerlei belastingen. Niet alleen voor de gemeentelijke OZB-belasting, maar ook voor het vaststellen van uw eigenwoningforfait voor uw hypotheekrenteaftrek, voor de hoogte van uw vermogen in Box 3, voor de schenk- en erfbelasting, voor de waterschapslasten, etc.

Door de WOZ-waarden openbaar te maken, is de hoop dat de inschattingen van de gemeente accurater worden. Inwoners kunnen makkelijker de waarde van hun huis vergelijken met dat van anderen en op die manier zien of er onverklaarbare afwijkingen in zitten. Alleen de WOZ-waarde wordt openbaar. De bijbehorende taxatieverslagen worden niet openbaar, deze kunt u bij uw eigen gemeente met uw eigen DigiD opvragen.

De afgelopen jaren worden de meeste WOZ-waarden steeds nauwkeuriger, maar er is nog altijd geen sprake van een actuele marktwaarde. Dit komt onder andere door de waardepeildatum (een jaar terug in de tijd), het modelmatig waarderen door de computer en het ontbreken van goed onderzoek naar bijzondere omstandigheden, zoals het rekening houden met de staat van de woning of een onderzoek naar de bestemming van uw woning. Voor een echt juiste vaststelling van de marktwaarde is een taxateur onmisbaar.

Met name de WOZ-waarde van agrarische bedrijfswoningen en andere objecten in het buitengebied wordt vaak nog te hoog vastgesteld. Ieder jaar wint Westmaas Makelaardij tientallen bezwaarprocedures in dergelijke zaken.

Wel is de openbaarmaking een goede mogelijkheid voor u om te kijken wat de WOZ-waarde van de woning van uw buren of familieleden is. Twijfelt u dan over de juistheid van uw eigen WOZ-waarde vergeet dan niet begin 2017 bezwaar te laten maken door een deskundige taxateur.

Voor alle WOZ-waarden van woningen in Nederland, zie https://www.wozwaardeloket.nl/

(NB nog niet alle gemeenten zijn aangesloten, naar verwachting is het register eind 2016 compleet.)

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut