015 310 88 73

 

De pachtnormen 2016 zijn bekend gemaakt en laten een wijziging zien van de pachtnorm. Voor Westelijk Holland is de reguliere pachtnorm vastgesteld op € 775 per hectare. Verder hebben belangenorganisaties een akkoord bereikt over het nieuwe pachtrecht.

Pachtnormen 2016

Jaarlijks stelt de staatssecretaris de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 zijn door het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

Voor Westelijk Holland is de regionorm 2016 vastgesteld op € 775 per hectare en een veranderpercentage van 17%

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris en een overzicht van de nieuwe pachtnormen voor heel Nederland.

Wilt u weten wat de gevolgen voor uw pachtovereenkomst zijn, bel de heren Westmaas gerust op 015-310 8873.

Akkoord herziening pachtrecht

Belangenorganisaties van pachter en verpachters bereikten op 22 april 2016 een akkoord over herziening van het pachtrecht. De belangrijkste punten hierin zijn:

- Het behoud van reguliere pacht, maar met een vrije prijs voor nieuw af te sluiten overeenkomsten. De reguliere pacht komt qua rechten en plichten overeen met de huidige reguliere pacht, maar met een paar belangrijke verschillen. Voor nieuwe overeenkomsten wordt de prijs vrij te bepalen tussen partijen. Een prijstoetsing is mogelijk vanaf het eerste verlengingsmoment, de toetsing vindt dan plaats aan de hand van marktprijzen.

- Flexibele pacht als opvolger van geliberaliseerde pacht, welke pachtvorm ook mogelijk zal zijn voor gebouwen. Hierdoor ontstaat eindelijk ook de oplossing om glastuinbouwbedrijven op fatsoenlijke wijze te verpachten.

- De introductie van loopbaanpacht als pachtvorm die de pachter bedrijfszekerheid biedt tot hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wat opvalt in dit voorstel is dat er in alle vormen sprake is van een vrije te bepalen prijs die, afhankelijk van de vorm, toetsbaar is aan marktprijzen op verschillende momenten. Dit kan betekenen dat marktwerking meer en meer de prijsvorming gaat bepalen.

Klik hier indien u een volledig overzicht wilt van de hoofdlijnen voor het voorstel voor het nieuwe pachtrecht.

Uiteraard is het nog de vraag of dit voorstel van belangenorganisaties ook nieuwe wetgeving wordt. De parlementaire behandeling wordt niet voor 2017 verwacht. Tot die tijd doen we het met het huidige pachtrecht, waar uw makelaar alles van af weet.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut