015 310 88 73

 

Op 3 maart 2016 heeft de staatssecretaris bekend gemaakt hoe het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij eruit komt te zien. Met dit stelsel wordt het aantal melkkoeien gelimiteerd en de fosfaatproductie gereguleerd. Wilt u weten hoe het stelsel er op hoofdlijnen uit ziet?

De belangrijkste punten uit de brief van staatssecretaris luiden:

-  Het fosfaatrechtenstelsel gaat in per 1 januari 2017.
-  Een melkveehouder moet voor het houden van melkvee voldoende
   fosfaatrechten hebben.
-  Voor toekenning van de eerste fosfaatrechten wordt gekeken naar het aantal stuk melkvee dat een bedrijf had op
   2 juli 2015. Hierbij wordt ook gekeken naar de melkproductie van het bedrijf en de fosfaatproductienorm voor het
   melkvee van dit bedrijf.
-  Als een bedrijf geen fosfaatoverschot had, bijvoorbeeld door het hebben van voldoende grond, krijgen mogelijk extra
   rechten. Grondgebonden bedrijven hebben dus een streepje voor.
-  Er is heel weinig ruimte voor uitzonderingen en knelgevallen. Alleen bijvoorbeeld een ernstig zieke ondernemer
   of een startend bedrijf dat al een financiering had komen in aanmerking voor uitzondering op het stelsel.
-  Vervolgens wordt elk melkveebedrijf gekort op de fosfaatproductierechten, de generieke korting. Afhankelijk van de
   totale fosfaatproductie in Nederland zal deze op 1 juli 2017 definitief worden vastgesteld. Vooralsnog lopen
   schattingen hierover uit van 4% tot 8% korting voor elk bedrijf.
-  En tenslotte worden de fosfaatrechten vrij overdraagbaar na de start van het stelsel. Bijzonderheid hierbij is dat bij
   overdracht de rechten worden afgeroomd met 10%. Deze afroming is om de nationale fosfaatproductie verder te
   beperken. Komt Nederland weer onder het fosfaatplafond dan worden de afgeroomde fosfaatrechten in een
   fosfaatrechtenbank opgenomen.

Een nieuwe handel in fosfaatrechten in de melkveehouderij staat voor de deur. Een interessante nieuwe handel in rechten, wellicht vergelijkbaar met de oude handel in melkquotum. Hoe deze handel in de praktijk gaat werken zal komend jaar blijken.

Voor de volledige brief van de staatssecretaris zie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z04545&did=2016D09374

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut