015 310 88 73

 

Uw aanslag binnen en twijfelt u over de vastgestelde WOZ-waarde? Bedenk dan dat deze gebruikt wordt voor de vaststelling van de gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, inkomstenbelasting en  erf- en schenkbelasting.
Er iets aan doen? E-mail de beschikking en het taxatieverslag en wij beoordelen of bezwaar maken zinvol is en maken dan bezwaar voor u. 

Veel gemeenten hebben moeite de juiste WOZ-waarde in te schatten van agrarisch en bedrijfsmatig vastgoed en ook bij de waardering van (bedrijfs-)woningen in het buitengebied slaat de gemeentelijke WOZ taxateur de plank nog wel eens mis. Dit kan diverse te hoge belastingaanslagen voor u tot gevolg hebben. De WOZ-waarde zoals vermeld op de jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente wordt namelijk voor veel doeleinden gebruikt. Niet alleen de gemeentelijke heffingen of waterschapslasten worden hiermee bepaald, maar ook de hoogte van het eigenwoningforfait, de maximale afschrijving op uw vaste activa en voor beleggers de hoogte van hun BOX 3 vermogen wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. En sinds 2010 geldt voor de schenk- en erfbelasting voor woningen de WOZ-waarde ook als heffingsgrondslag voor de belasting. Een onjuiste WOZ-waarde kan dus grote fiscale gevolgen hebben.

U heeft er dus alle belang bij dat de WOZ-waarde op de juiste wijze en voor de werkelijke waarde wordt vastgesteld. Westmaas Makelaardij kan de geldende WOZ-waarde voor u controleren. Indien wij een bezwaar zinvol achten zullen wij een bezwaarschrift voor u opstellen en indienen. Uw bezwaarschrift wordt opgesteld door een jurist en taxateur en volledig onderbouwd. Vrijwel al onze bezwaarschriften worden gegrond verklaard met gunstige gevolgen voor onze klanten.

Meer weten hierover? Bel of mail ons gerust.

Lees tevens ons artikel: http://www.westmaasmakelaardij.nl/over-ons/nieuws/157-woz-waarde-van-uw-buren 
Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland op te vragen.
Zie hiervoor https://www.wozwaardeloket.nl/ 

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut