015 310 88 73

 

Op 1 januari 2016 zijn alle taxateurs ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Iedere taxateur is verplicht te taxeren aan de hand van internationale taxatiestandaarden en confirmeert zich aan uniforme Gedrags- en Beroepsregels.
Eddy Westmaas zat in de Expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed en vertelt over het NRVT in het BoerenBusiness journaal.

Op verzoek van de Rijksoverheid zijn de brancheverenigingen VBO,
NVM, Vastgoedpro en NVR in samenwerking met de bestaande taxateursregisters SCVM, Vastgoedcert en RICS tot een nieuw gezamenlijk taxateursregister gekomen; het Nederland Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). 

Alle taxateurs van Nederland zullen vanaf 1 januari 2016 opgenomen worden in dit nieuwe kwaliteitsregister. Alle aangesloten taxateurs worden verplicht te taxeren aan de hand van internationale taxatiestandaarden (EVS of IVS) en zich te conformeren aan algemene Gedrags- en Beroepsregels. 

Binnen dit register zijn specialisten kamers ingericht voor Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Eddy Westmaas is als lid van de expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed bij de totstandkoming van de reglementen voor alle agrarische taxateurs in Nederland. De heren Westmaas zijn inmiddels toegelaten tot de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, met de aantekening Groot Zakelijk Vastgoed voor objecten met een waarde boven de 5 miljoen, de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed en de kamer Wonen. Westmaas Makelaardij kan u dus allround van dienst zijn. 

Er worden hoge eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de taxateur en dit zal leiden tot kwalitatief hoogstaande taxaties die van een zekere meerwaarde zullen zijn voor de cliënt. Eddy Westmaas vertelt hierover in een interview bij BoerenBusiness. 

Klik hier voor het gehele interview / 

.be">Interview Boerenbusiness

Indien u vragen heeft over het nieuwe taxateursregister of vragen over taxaties in het algemeen of in het bijzonder neem dan contact op met de taxateurs van Westmaas Makelaardij.

 

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut