015 310 88 73

 

Eliminatie van waarde vermeerderende bestemmingen druist in tegen de wil van de wetgever aldus  de Conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad. Indien dit advies van de A-G door de Hoge Raad wordt gevolgd dan is er na 5 jaar weer duidelijkheid in onteigeningsland.

Zoals in ons eerdere nieuwsbericht omschreven: zie http://www.westmaasmakelaardij.nl/over-ons/nieuws/127-eliminatiebeginsel-bij-onteigening ontstond er na 9 juli 2010 veel onduidelijkheid in de onteigeningspraktijk wie de meerwaarde van een lucratieve bestemming toekomt bij onteigening, de grondeigenaar of de overheid.

De Advocaat-Generaal is in een tweetal voorgelegde zaken van mening dat het zogenaamde elimineren van lucratieve bestemmingen tegen de wil van de wetgever is:
r.o 3.43: “Het ligt naar mijn mening niet op de weg van de rechter om thans alsnog, door extensieve interpretatie van de 9 juli-arresten van Uw Raad, de invloed van bestemmingsplannen op de waarde van gronden die in worden onteigend ten behoeve van de ontwikkeling van een woonwijk, te elimineren …………….een dergelijke eliminatie zou indruisen tegen de wil van de wetgever van 1981” 

Indien dit advies gevolgd wordt door de raadsheren van de Hoge Raad is er eindelijk weer rust en duidelijk in onteigeningsland.

Zie voor de uiterst lezenswaardige conclusie:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1701

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1700

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut