015 310 88 73

 

Onze jurist en taxateur mr. E.D.J. Westmaas REV heeft een aantal nevenfuncties binnen de beroepsgroep aanvaard. Hij is verkozen tot bestuurslid van de sectie Bedrijfsmatig Vastgoed van VBO makelaar. Ook is hij actief als examinator voor de Europese taxateurstitel Recognised European Valuer en is betrokken bij de oprichting van het nieuwe taxateursregister NRVT.

Nu de beroepsgroep van taxateurs de komende tijd een kwaliteits- en professionaliseringslag ondergaat heeft Eddy Westmaas als een van de grootste voorstanders hiervan ingestemd met het vervullen van een aantal nevenfuncties binnen de beroepsgroep.

Bestuurslid Sectie Bedrijfsmatig Vastgoed
Op 18 maart 2015 is Eddy Westmaas verkozen tot bestuurslid van de sectie Bedrijfsmatig Vastgoed van VBO makelaar. De sectie Bedrijfsmatig Vastgoed wordt gevormd door makelaar/taxateurs die actief zijn in het bedrijfsmatig vastgoed. Binnen het sectiebestuur zal Eddy Westmaas zich met name bezig houden met het opzetten van interne opleidingstrajecten voor taxateurs en het profileren van de REV taxateurstitel bij de grote financiële instellingen.

Examinator voor de titel Recognised European Valuer
Taxateurs in Nederland kunnen zich via de brancheorganisatie aanmelden voor een assessment voor het behalen van de hoogste taxateurstitel binnen Nederland, de Europees erkende titel tot Recognised European Valuer (REV). Eddy Westmaas behoorde ruim een jaar geleden tot de eerste vijf REV-taxateurs van Nederland is nu door twee brancheorganisaties gevraagd als examinator op te treden. Bij het beoordelen van de taxateurs worden volledige taxatiedossiers in vertrouwen onderzocht en beoordeeld door de examinators en volgt er een mondeling assessment voor de kandidaten. Eddy Westmaas is trots dat hij op deze wijze kan bijdragen aan de verhoging van de taxatiekwaliteit in Nederland.

Expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed nieuwe taxateursregister
Tenslotte heeft Eddy Westmaas namens de bij VBO makelaar aangesloten agrarische taxateurs zitting genomen in de voorloop expertcommissie Landelijk en Agrarisch Vastgoed van het nieuwe taxateursregister NRVT. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs worden alle bestaande taxateursregisters samengevoegd en worden nieuwe hoge eisen gesteld aan de aangesloten taxateurs. Uitsluitend degenen die hieraan kunnen voldoen mogen zich vanaf volgend jaar nog vastgoed taxateur noemen.

Binnen dit nieuwe taxateursregister worden specialisten kamers opgezet voor Groot Zakelijk Vastgoed (objecten boven de 5 miljoen), Midden en Klein Zakelijk Vastgoed (bedrijfsmatige objecten onder de 5 miljoen), Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Wonen. In de voorloop expertcommissies worden de reglementen opgesteld waaraan de desbetreffende taxateurs van de verschillende kamers moeten voldoen.

Eddy Westmaas is altijd al voorvechter geweest van kwalitatief hoogstaande taxaties en stelt hoge eisen aan zijn eigen werk en dat van collega taxateurs. Toen hem werd gevraagd zitting te nemen in de expertcommissie kon hij dan ook geen nee zeggen.

Nevenfuncties
De bovenstaande nevenfuncties zijn tijdelijk en worden uitgevoerd in de vrije uren. Eddy Westmaas blijft zich voluit en ongelimiteerd inzetten voor de klanten van Westmaas Makelaardij.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut