015 310 88 73

 

Een dag voor het verdwijnen van het melkquotum werd bekend dat groei van de melkveehouderij voortaan grondgebonden zal zijn. Indien melkveebedrijven willen uitbreiden moeten zij meer grond kopen of pachten. Een nieuw maatschappelijk instrument om duurzame groei mogelijk te maken, maar ook een maatregel die direct effect heeft op grond- en pachtprijzen.

Melkveehouders die in de toekomst hun bedrijf willen uitbreiden zullen jaarlijks moeten aantonen dat zij over voldoende grond beschikken om hun fosfaat uit de mest op kwijt te kunnen. Op deze wijze probeert het ministerie bij te dragen aan voldoende maatschappelijk draagvlak voor en aan een duurzame ontwikkeling van de melkveesector. Het doel hierbij is dat in 2020 weer 80 % van de koeien in Nederland in de wei zullen lopen.
Bron: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/30/groei-melkveehouderij-wordt-grondgebonden.html

Hoe de maatregelen exact zullen worden vorm gegeven zal de komende maanden moeten blijken. Of deze maatregelen daadwerkelijk leiden tot meer weidegang valt te betwijfelen, de grond behoeft namelijk niet bij de boerderij te liggen. Grond kopen of pachten op afstand is ook toegestaan. Wel zal deze maatregel effect hebben op de grond- en pachtprijzen in gebieden waar een fosfaatoverschot is. Dit was ook al te merken bij het verpachten van weiland. Westmaas Makelaardij verpacht voor enkele grote grondeigenaren enkele honderden hectares grond per jaar en had al gemerkt dat sommige melkveehouderijen de pachtprijs opdreven.
Bij (ver-)koop of (ver-)pachten van grond wordt het onderzoek naar de vraagzijde van melkveehouderijen dus steeds belangrijker. Des te meer reden om hierbij een agrarisch makelaar in te schakelen.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut