015 310 88 73

 

In 2015 komen er bij ons kantoor, afhankelijk van de doorlooptijd, tussen de 12 en 20 nieuwe bouwkavels te koop in de regio. Projecten waarbij wij cliënten volledig hebben begeleid en ontzorgt bij de zelfrealisatie van deze kleine bouwprojecten. Benieuwd hoe wij ook u hierbij van dienst kunnen zijn.

Woningbouwprojecten

De afgelopen jaren hebben wij diverse cliënten begeleid bij de zelfrealisatie van kleine bouwprojecten. Deze woningbouw projecten lopen uiteen van toepassingen van de Ruimte voor Ruimte regeling  -regeling in het buitengebied waarbij glastuinbouwbedrijven werden gesaneerd -, tot verplaatsing van MKB-bedrijven en binnenstedelijke locaties waarbij inbreiding mogelijk was.

Zelfrealisatie van bouwkavels

Zelfrealisatie

Vaak is bij zelfrealisatie een lange adem nodig, maar het uiteindelijke resultaat voor de eigenaar kan uitstekend zijn. De eigenaar is zodoende in staat, zonder tussenkomst van vastgoedbeleggers of projectontwikkelaars, de winst bij bestemmingswijziging te maximaliseren. Ook voor overheden biedt het een uitkomst, hinder gevende bedrijven kunnen zonder gemeenschapsgeld verplaatst worden. Inmiddels hebben wij vijftien jaar ervaring in het begeleiden bij zelfrealisatie van projecten. Hierbij combineren wij de juridische kennis van een jurist en onteigeningsdeskundige en houden wij als makelaar/taxateur continu de commerciële zijde van het project in het oog.

Werkzaamheden Westmaas Makelaardij

Wij voeren in overleg met u onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Het laten opstellen van inrichtingschetsen/verkavelingsplan met een indicatieve inrichting van het perceel.
 • Het in vooroverleg treden met de vertegenwoordigers van de betreffende gemeente om te bezien of ambtelijke medewerking voor de bestemmingswijziging te verkrijgen is.
 • Het in vooroverleg treden met het Hoogheemraadschap cq het aanvragen van een watervergunning.
 • Het eventueel benaderen van de gemeenteraad of zelfs provinciale staten.
 • Het voortdurend overleggen met ro-deskundigen, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, etc
 • Het onderhandelen met de gemeente over de te betalen exploitatiebijdrage.
 • Het opstellen en/of controleren van een anterieure overeenkomst met de gemeente.
 • Het informeren van belanghebbenden/omwonenden, waaronder het organiseren van een informatieavond.
 • Het begeleiden van de uitvoer en controle op de totstandkoming van de noodzakelijke onderzoeken, zoals onderzoeken naar:
  • De bodemgesteldheid van het onroerend goed
  • De archeologie
  • De geluidsbelasting 
  • De ontsluitingsmogelijkheden
  • Het veroorzaken van planschade (planschaderisicoanalyse)
  • Beperkende milieu hindercirkels
  • Het bouwen op een dijk (toestemming hoogheemraadschap).
  • Flora en fauna / ecologisch onderzoek.
 • Het controleren  van de concept regels en verbeelding ten behoeve van het (voor-)ontwerp bestemmingsplan.
 • Het als jurist optreden namens eigenaren als belanghebbende bij de voorgenomen bestemmingswijziging in het geval er zienswijzen worden ingediend of beroep wordt ingesteld.
 • Het in overleg treden met de fiscalist en notaris van cliënt inzake het al dan of niet belast zijn met overdrachtsbelasting danwel omzetbelasting van de te ontwikkelen kavels.
 • Het coördineren van de uitvoering van sloopwerkzaamheden, bodemsanering, herinrichting van het perceel, aanleg wegen, aanleg nutsontsluitingen, etc. 
 • Het met de projectnotaris opstellen van concept koopovereenkomst en akten van levering met eventueel noodzakelijk civielrechtelijke bepalingen. Bijvoorbeeld het oprichten van een vereniging van eigenaren of het uitgeven van gezamenlijke wegen in een mandeligheid. 
 • Het opstellen van een verkoopplan, waaronder het laten opstellen van een kavelpaspoort, verkoopbrochure, projectwebsite, etc. 
 • Het begeleiden van de verkoop van de bouwkavels.
 • Het opleveren van het project aan de nieuwe eigenaren.

Voorkom belastbare winst

U kunt kiezen voor deeldiensten. Maar het is ook mogelijk dat wij de volledige regie hebben en alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Dit voorkomt mogelijk dat u werkzaamheden verricht die het normaal actief vermogensverkeer te buiten gaan en de behaalde winst door de fiscus wordt aangezien als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Indien u meer wilt weten over de werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten neem dan telefonisch contact met ons op.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut