015 310 88 73

 

Het afgelopen voorjaar was hectisch. Er werd veel verkocht, in onteigeningszaken kwam schot en wij ontvingen nieuwe projectontwikkelingopdrachten. Na het behalen van de REV-taxateurstitel (Recognised European Valuer) nam het aantal taxatieaanvragen verder toe. Graag geven wij u een indruk van onze werkzaamheden.

Makelaardij

De volgende objecten zijn recent in ons aanbod opgenomen:

 • Glastuinbouwbedrijf aan de Hoekeindseweg 98 te Bleiswijk (inmiddels verkocht)
 • Glastuinbouwbedrijf aan de Monnikenweg 37 te Pijnacker
 • Vrijstaande woning aan de Strikkade 26 te Berkel en Rodenrijs.
 • Bedrijfspand aan de Van der Waalstraat 40 te Bleiswijk.

Dit voorjaar zijn de volgende objecten verkocht:

 • Laatste bouwkavel aan de Stompwijkseweg te Leidschendam.
 • Bouwkavel aan de Oude Leedeweg te Pijnacker.
 • Bouwkavel aan de Keulseweg te Pijnacker.
 • Vrijstaande woning aan de Overgauwseweg 76 te Pijnacker.
 • Vrijstaande woning aan de Oude Leedeweg 34 te Pijnacker.
 • Glastuinbouwbedrijf aan de Hoekeindseweg 98 te Bleiswijk.
 • Glastuinbouwbedrijf aan de Molenlaan 20 te Pijnacker.
 • Percelen weiland aan de Rijksstraatweg te Delfgauw.
 • Percelen weiland aan de Oude Leedeweg te Pijnacker.
 • Percelen tuinland aan de Nootdorpseweg te Pijnacker.
 • Percelen tuinland aan de Oude Leedeweg te Pijnacker.

Aangekocht werd:

 • Een vrijstaande woning te Pijnacker.
 • Een glastuinbouwbedrijf te Delfgauw.

Verpacht zijn de volgende objecten:

 • Drie glastuinbouwbedrijven te Pijnacker.
 • Circa 160 hectare grond aan 17 verschillende pachters in Zuid-Holland in opdracht van diverse verpachters.

Onteigeningszaken

De volgende onteigeningszaken werden afgerond:

 • Percelen industriegrond werden verkocht in de regio Bollenstreek.
 • Perceel tuinland werden verkocht voor aanleg Randweg in regio Oostland.
 • Percelen tuinland werden verkocht voor aanleg weg en woonwijk in regio Aalsmeer.
 • Percelen weiland ten behoeve van aanleg waterberging in Midden-Delfland.

Verder werd in een tiental dossiers verder onderhandeld met de betrokken overheidsinstelling en werden er bij een tweetal gerechtelijke onteigeningen rapporten en notities geschreven.

Taxaties

Er werden. taxatierapporten uitgebracht voor onder andere de volgende objecten:

 • Groot bedrijfspand met detailhandelbestemming in de gemeente Westland.
 • Groot geconditioneerd bedrijfspand in de gemeente Westland.
 • Bedrijfspand met kantoor- en bedrijfsruimte in Pijnacker-Nootdorp.
 • Een bedrijvencomplex gelegen in een glastuinbouwgebied in de regio Oostland.
 • Multifunctionele commerciële sportaccommodaties in Zuid-Holland.
 • Multifunctioneel complex (agrarisch, bedrijfsmatig en woningen) te Pijnacker-Nootdorp.
 • Agrarisch loonbedrijf in Zuid-Holland.
 • Glastuinbouwbedrijven en woningen in de gemeente Zuidplas. 
 • Glastuinbouwbedrijven in Lansingerland.
 • Glastuinbouwbedrijven in Pijnacker-Nootdorp.
 • Vaststelling pachtwaarde glastuinbouwbedrijf te Pijnacker-Nootdorp.
 • Gemengd object (agrarisch, detailhandel, stalling en wonen) in Zeeland.
 • Boomkwekerijen te Boskoop.
 • Vrijstaande woningen in de regio Boskoop.
 • Vrijstaande woningen te Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.
 • Fiscale waardering van bedrijfswoningen in Pijnacker-Nootdorp.
 • Vaststelling WEV en WEVAB waarde van een gestaakt agrarisch bedrijf te Pijnacker-Nootdorp.
 • Voormalig agrarisch complex in het kader van een nalatenschap in Pijnacker-Nootdorp.
 • Serie verhuurde woningen in Delft en Rotterdam in het kader van een grote nalatenschap, inclusief vaststelling leegwaarderatio’s t.b.v. aangifte erfbelasting.
 • Gezamenlijke waardering met fiscus van een hoveniersbedrijf.
 • Melkveehouderij met ruim 100 ha land in eigendom, erfpacht, reguliere en geliberaliseerde pacht.
 • Manege in Zuid-Holland.
 • Een groot akkerbouwbedrijf in de Flevopolders.
 • Percelen restgroen voor een gemeente in Zuid-Holland.
 • Percelen weiland in Midden-Delfland.
 • Percelen weiland bij een vrijwillige ruilverkaveling in Zuid-Holland.
 • Vaststelling waardevermindering van een object door aangetroffen bodemverontreiniging.
 • Vaststelling waardevermindering onroerend goed bij aanleg hoogspanningsverbinding.
 • Percelen te ontwikkelen industriegrond in Noord-Holland.
 • Percelen te ontwikkelen woningbouwgrond in Zuid-Holland.

Projectontwikkeling

Op het gebied van projectontwikkeling staan wij cliënten bij in de zelfstandige ontwikkeling van hun eigendommen, onder andere de volgende dossier werden behandeld:

 • Begeleiding bij ontwikkeling bedrijventerrein naar luxe woongebied met zes woningen. Werkzaamheden bestonden uit begeleiding bij aangaan anterieure overeenkomst, aanvragen

offertes en begeleiding benodigde onderzoeken, diverse gesprekken met betrokken gemeente, organiseren informatieavond voor omwonenden en diverse gesprekken met belanghebbenden.

 • Begeleiding bij ontwikkeling diverse percelen van zes verschillende opdrachtgevers binnen rode contouren van Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Lansingerland.
 • Begeleiding bij dertien ruimte voor ruimte dossiers. Hierbij maken agrarische bedrijven plaats voor kleinschalige woningbouw. In 2015-2016 volgt de verkoop van de twintig betrokken bouwkavels. 
 • Begeleiding bij uitbreiding bedrijventerrein voor uniek industrieel bedrijf in Zuid-Holland.

Voor deze cliënten werden gesprekken gevoerd met stakeholders, diverse zienswijzen ingediend en waar nodig beroep ingesteld bij Raad van State.

Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek om te bezien hoe en waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut