015 310 88 73

 

Uit onderzoek blijkt dat tot 2030 ruim 24.000 agrarische bedrijven zullen stoppen en hierdoor 15 miljoen vierkante meter agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. Om schrikbeelden zoals Eddy Westmaas in de VS aantrof te voorkomen zijn in Nederland innovatieve oplossingen noodzakelijk waarmee ons buitengebied vitaal kan worden gehouden.

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwenTijdens zijn lange reis door het platteland van Verenigde Staten afgelopen zomer heeft Eddy Westmaas het schrikbeeld voor ons buitengebied aangetroffen; spookdorpen met bouwvallen waarin alleen nog zwerfhonden woonden, in verval geraakte schuren en graansilo’s,  verlaten grote winkelcentra en veel armoede op het platteland. Door de schaalvergroting en mechanisatie in de landbouw en het ontbreken van andere mogelijkheden is de werkgelegenheid zo hard afgenomen dat het platteland is leeg gelopen.

Een situatie die we in Nederland willen voorkomen. Westmaas Makelaardij pleit dat ook al jaren voor meer innovatieve mogelijkheden in het buitengebied. Denk hierbij aan zorgwoningen, recreatieve mogelijkheden en kleinschalige detailhandel in de vorm van boerenwinkels. De vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zijn hiervoor uitstekend geschikt. Kleine projecten die de werkgelegenheid in het buitengebied stimuleren en zorgen voor een vitaal platteland. 

Ook binnen de overheid is er sprake van een omslag in het denken. Langzamerhand komt er meer medewerking vanuit provincie en gemeente voor dergelijke initiatieven. Westmaas Makelaardij staat cliënten bij in dergelijke processen. Voor meer informatie over dit onderwerp bel eens voor een vrijblijvend gesprek.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut