015 310 88 73

 

Eddy Westmaas wordt regelmatig gevraagd om als deskundige zitting te nemen in deskundigencommissies. Dit kan zijn als partijdeskundige of onafhankelijk voorzitter van een bindend adviescommissie, als waardedeskundige in planschadeadviescommissie, als makelaar/taxateur in civiele zaken of als onteigeningsdeskundige bij onteigeningszaken.

De deskundige wordt geacht een onafhankelijk en zorgvuldig oordeel te geven over een complexe zaak. De te betrachten zorgvuldigheid kan soms ten koste gaan van de snelheid in een procedure. Maar dat sommige commissies er jaren over doen voordat zij tot een concept of definitief oordeel komen, is ook Westmaas Makelaardij een doorn in het oog. Door de rol van procesbewaker in te nemen streeft Westmaas Makelaardij er naar dat de partijen binnen een redelijke termijn een finaal oordeel kunnen vernemen.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut