Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

Woningbouw ontwikkeling in 2023

Voor onze klanten die geconfronteerd zijn met geplande woningbouw op hun eigendommen wordt het een spannend 2023. Deze klanten krijgen komend jaar meer duidelijkheid over de programmering en fasering van de woningbouwplannen die de gemeente gepland heeft op hun eigendommen. Wat zijn onze verwachtingen hierbij?

In onder andere Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Katwijk, Aalsmeer en Amstelveen behartigen wij de belangen van grondeigenaren, veelal glastuinbouwondernemers, die geconfronteerd worden met een gewenste woningbouwontwikkeling op hun eigendommen. 

Naar aanleiding van het grote tekort aan woningen hebben veel gemeentes de afgelopen jaren globale plannen gemaakt over de toekomstige woningbouw. Hierbij zijn vaak, enigszins verouderde glastuinbouwgebieden aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Deze globale plannen zijn vaak opgenomen in een omgevingsvisie en worden komend jaar uitgewerkt in meer concrete bestemmings- danwel omgevingsplannen.

Helaas voor onze klanten verkeren zij vaak jaren in onzekerheid. Mede door het grote tekort aan medewerkers binnen gemeentes, vaak een verdeeld lokaal politiek speelveld en het alsmaar uitstellen van de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn de globale plannen nog niet concreet gemaakt. Naar verwachting gebeurt dit wel komend jaar omdat een aantal gemeentes anders de verplichte termijnen die behoren bij de Wet Voorkeursrecht Gemeenten niet behalen.

Bij het vaststellen van de programmering van de toekomstige woonwijken zullen de Hugo de Jonge plannen ook een grote rol spelen. Van de te ontwikkelen woningen zal circa een derde sociaal moeten zijn, een derde betaalbaar en een derde vrije sector. Maatschappelijk gezien wellicht een verstandige keuze. Echter de financiële haalbaarheid betwijfelen wij.

Door de beperkte bouwmogelijkheden voor vrije sector woningen valt een project al vrij snel niet meer rond te rekenen. Onder andere door hoge verwervingskosten van de grond, en zeker de hoge verwervingskosten van glastuinbouwbedrijven en extreem hoge bouwkosten is de realisatie van het merendeel sociale en betaalbare woningen op vrijwel alle locaties niet rond te rekenen. Marktpartijen zullen niet gaan bouwen aan een verlieslijdend project. 

In dit speelveld zijn onze klanten vaak de gebeten hond. Want de ontwikkeling loopt snel vertraging op indien een programma niet goed is rond te rekenen. Ook de daling van de huizenprijzen door de hogere hypotheekrente en hogere bouwkosten helpen hier uiteraard niet bij. Ondertussen blijven de bedrijven van onze klanten vaak stilstaan in hun ontwikkeling.

Het is dan ook onze oproep aan de politiek dat een maatschappelijke gewenst bouwprogramma ook economisch moet zijn rond te rekenen zodat onze klanten een volledige schadeloosstelling kunnen krijgen voor het verlies van hun eigendommen. Tegelijkertijd zijn wij altijd alert op kansen voor onze klanten. Een voortijdige verkoop aan een ontwikkelaar of gemeente waarbij direct een nieuwe locatie kan worden aangekocht kan soms een betere keuze zijn dan te blijven wachten.

Samen met onze klanten beoordelen wij de mogelijkheden en kansen die de woningbouwplannen in 2023 voor hen gaan bieden. Verwacht u ook een woningbouwontwikkeling op uw eigendommen? Schakel dan tijdig een deskundige in!