Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

  • Nieuws
  • Tarief overdrachtsbelasting

Tarief overdrachtsbelasting

Welk tarief overdrachtsbelasting bent u verschuldigd bij de aankoop van onroerend goed. Is dat nul, twee of zes procent overdrachtsbelasting? Of betaalt u zelfs omzetbelasting?
Deze vraag wordt ons vaak gesteld en wij zetten de tarieven en mogelijkheden graag nog eens voor u op een rijtje.

Wij zetten de verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting nog eens voor u uiteen.

Zes procent (art 14 lid 1 WBRVrv)
In beginsel betaalt u over de verkrijging van alle onroerende zaken waarvoor geen vrijstelling geldt of een ander tarief geldt een tarief van zes procent.

Nieuwe verkrijging binnen zes maanden: Vermindering van de grondslag (art 13 WBRV)
Bij een verkrijging binnen 6 maanden na een vorige verkrijging wordt er geen belasting geheven over de waarde van de vorige verkrijging.

Woningen: Twee procent (art 14 lid 2 WBRV)
Bij de verkrijging van woningen geldt een tarief van twee procent. Hiertoe behoren ook bedrijfswoningen en op hetzelfde perceel tot de woning behorende voorzieningen zoals een garage.
Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen van toepassing is. De Advocaat-generaal (AG) heeft aan deze procedures enkele conclusies en een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies gewijd. Naar zijn mening is de bouwkundige bestemming van een onroerende zaak in eerste aanleg bepalend voor het tarief. De onroerende zaak hoeft niet bewoond te worden en zelfs niet bewoonbaar te zijn. De bestemming door de gemeente van een onroerende zaak is alleen van belang wanneer na beoordeling van de bouwkundige bestemming, eventueel na verbouwing, nog twijfel bestaat over de kwalificatie.

Volgens de AG is het verlaagde tarief van toepassing als de bouwkundige aard van een onroerende zaak objectief op een woonfunctie wijst. De bouwkundige aard kan blijken uit het oorspronkelijke ontwerp, de oorspronkelijke bouw, eventuele (ingrijpende) latere verbouwingen, de indeling en aanwezigheid van voorzieningen en de geschiktheid voor bewoning. Wanneer een onroerende zaak bouwkundig gezien meerdere delen met verschillende bestemmingen, zoals een woon/winkelpand of een pand met een woon- en een bedrijfsgedeelte, dan moet de koopprijs gesplitst worden en geldt alleen voor de waarde van het woongedeelte het verlaagde tarief.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art 15 WBRVrv)
Vrijgesteld van overdrachtsbelasting is de verkrijging:
- Die belast is met omzetbelasting, zoals bijvoorbeeld de levering van een bouwkavel.
- Die voortkomt uit een overdracht van een onderneming aan een familielid
- Door een overheidsorgaan zoals de staat, provincie, gemeente, waterschap.
- Vanwege een inbreng van een onderneming in een vennootschap.
- Bij verdeling van de goederen van een vennootschap.
- Bij verdeling van een gemeenschap van samenwoners.
- Bij fusie, splitsing of reorganisatie.
- Door scholen
- Krachtens een ruilverkavelingswet.
- Door woningcorporaties en bij stedelijke herstructurering.
- Ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, waaronder de ondergrond van glasopstanden
in geval van glastuinbouw.
Deze vrijstelling is voorwaardelijk, indien binnen tien jaar de bedrijfsmatige exploitatie wordt gestaakt vervalt de vrijstelling.
- Van natuurgrond.
- Door Staatsbosbeheer.
- Uit een nalatenschap.
- Van een leidingnet.

Voorbeeld agrarisch bedrijf
Door alle verschillende tarieven gelden er bij transacties van agrarische bedrijven de volgende tarieven.
Bedrijfswoning met ondergrond 2 % tarief
Ondergrond bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond vrijgesteld
Ondergrond schuur, erf en niet bedrijfsmatige geëxploiteerde grond 6 % tarief
Opstanden en installaties voor zover onroerend 6 % tarief
Roerende zaken geen overdrachtsbelasting

Bouwkavels
Voor bouwkavels geldt in beginsel het gewone tarief van zes procent overdrachtsbelasting. De vrijstelling voor bestaande woningen geldt hier niet voor. In veel gevallen geldt bij de verkoop van bouwkavels ook dat er geen overdrachtsbelasting, maar omzetbelasting verschuldigd is. Dit ligt aan de hoedanigheid van de verkoper (particulier of BTW-ondernemer) en de wijze waarop de bouwkavel geleverd wordt. Zie hiervoor ook onze vorige publicatie over dit onderwerp. http://www.westmaasmakelaardij.nl/over-ons/nieuws/159-overdrachtsbelasting-of-omzetbelasting

Advies
Mocht u door de bomen het bos niet meer zien, bel ons gerust voor het juiste advies.

Westmaas Makelaardij B.V.
Laakweg 4
2631 PJ Nootdorp

T. 015 310 8873
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste ons nieuwe aanbod en vastgoed nieuws. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

*  E-mailadres:
*  Vul a.u.b. de getoonde veiligheidscode in:

 


E-mailmarketing van Prosu