Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

  • Nieuws
  • Onteigening komt minder vaak voor

Onteigening komt minder vaak voor

In de media is er de laatste tijd volop aandacht voor mogelijke onteigening van boeren. De kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren lijkt op dit moment nog klein. In geval dat de overheid een bedrijf wenst aan te kopen komt 89 % van de aankopen na minnelijk overleg tot stand. Ook nam het aantal onteigeningen de afgelopen decennia af. Het kadaster deed onderzoek naar onteigening in Nederland en kwam tot de volgende conclusies.

Het kadaster deed onderzoek naar onteigeningen van grond in de afgelopen 27 jaar en hieruit volgden onder andere de volgende conclusies:

- 89% (18.120) van alle grondeigenaren droeg voorafgaand of tijdens de onteigeningsprocedure in goed overleg de grond over aan de overheid. Bij 11% van de eigenaren vond uiteindelijk gedwongen onteigening plaats.
- Ongeveer 30.000 (86%) percelen werden vrijwillig overgedragen. 5.388 (14%) percelen werden via onteigening overgedragen.
- 15.000 hectare (84%) werd in goed overleg overgedragen en 3.008 hectare (16%) via onteigening.
- De 2 meest voorkomende doelen van grondverwerving zijn: de aanleg van infrastructuur (zoals snelwegen, kanalen of spoorwegen) en ruimtelijke ontwikkeling (vooral woningbouw). 
- De staat onteigent vooral grond voor infrastructuur en natuurcompensatie. Dit vraagt relatief veel ruimte waardoor de staat meer grond onteigent dan gemeenten.
- Van alle onteigende grond was 62% agrarische grond (1.866 hectare). Dit is 0,1% van de beschikbare oppervlakte aan landbouwgrond.
- Zowel het aantal onteigeningen als het aantal onteigende percelen daalde sinds 1995, vooral voor woningbouw. De onteigende oppervlakte is echter niet afgenomen.
- In de provincies Drenthe en Groningen werd de afgelopen 27 jaar de minste oppervlakte onteigend. In Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste.

Bron: https://www.kadaster.nl/-/hoeveel-wordt-er-in-nederland-onteigend-

Ons kantoor begeleidde de afgelopen 22 jaar tientallen verkopen van grond aan overheden. In 98 % van de gevallen kwam ons kantoor tot een succesvolle minnelijke oplossing met de overheid. De enkele gerechtelijke onteigeningsprocedure die wij namens onteigenden voeren werd vaak om principiële redenen gevoerd. Zoals bijvoorbeeld het succesvol voorkomen van onteigenen voor natuur.

In alle gevallen adviseren wij u om tijdig een onteigeningsdeskundige in de hand te nemen. Uiteraard zijn wij u graag van dienst indien u geconfronteerd wordt met een overheid die uw eigendommen wenst aan te kopen.

Westmaas Makelaardij B.V.
Laakweg 4
2631 PJ Nootdorp

T. 015 310 8873
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang informatie over onze diensten, producten en acties. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.

*  E-mailadres:
*  reCAPTCHA code: