Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

  • Nieuws
  • Grijze pacht, een gevaar !

Grijze pacht, een gevaar !

Ruim dertig procent van de agrarische grond en bedrijven wordt zonder goedgekeurde pachtovereenkomst verpacht. Deze zwarte of grijze pacht is een groot gevaar, de verpachter kan de betaling van de pacht bijvoorbeeld dan niet eens afdwingen. Westmaas Makelaardij adviseert overheden en ondernemers bij pachtzaken en wijst u op de volgende pachtvalkuilen.

Een aantal veel voorkomende problemen bij het grijs verpachten van grond, hoeves en/of glastuinbouwbedrijven of boomteeltbedrijven zijn:

  • De verpachter kan de betaling van de pachtpenningen door de pachter niet afdwingen omdat bij het ontbreken van een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst de verpachter niet een rechtsvordering tot betaling van de pachtprijs instellen ex art 7:322 lid 1 BW.
  • De pachter kan ook bij een mondelinge overeenkomst de schriftelijke vastlegging hiervan vorderen ex art 3:317 BW. Uw anders bedoelde afspraak wordt dan al snel een reguliere pachtovereenkomst.
  • In het geval van reguliere pacht wordt de pachter goed beschermd. U zit, mogelijk voor vele generaties, vast aan de pachter en u heeft niet meer de vrije beschikking over uw eigendommen.
  • Indien achteraf reguliere pacht wordt aangevraagd en goedgekeurd dan gelden ook achteraf de wettelijke pachtprijzen. De in het verleden teveel betaalde pachtprijzen gelden dan als onverschuldigd betaald en moeten worden terug betaald aan de pachter.
  • Bij het ontbreken van een goedgekeurde pachtovereenkomst bij verpachte glastuinbouwbedrijven blijven eigenaren (strafrechtelijk) aansprakelijk bij de aanwezigheid van hennepplantages, illegaal personeel of voor grove schulden bij energieleveranciers.
  • Ontbinding van de pachtovereenkomst bij illegale activiteiten is niet mogelijk zonder een goedgekeurde pachtovereenkomst te kunnen overleggen.

Bovenstaande problemen kunt u voorkomen door een juiste pachtvorm te kiezen en de pachtovereenkomst door de grondkamer te laten goedkeuren. Dit voorjaar heeft Westmaas Makelaardij voor overheden, ondernemers en beleggers weer tientallen hectares grond en een flink aantal glastuinbouwbedrijven verpacht.

Per geval beoordelen wij voor welke pachtvorm gekozen kan worden. In geval van losse grond wordt vaak de geliberaliseerde pachtovereenkomst ex art 3:397 lid 1 BW toegepast, hierbij wordt de pachtprijs niet getoetst door de grondkamer. Dankzij de hoge melkprijzen kunnen hiermee vaak mooie pachtprijzen worden overeengekomen zonder verdere risico’s voor de grondeigenaar.

Het verpachten van een glastuinbouwbedrijf of boomteeltbedrijf is een specialisme. Waar de pachtwetgeving normaal gesproken niet van toepassing is op oppervlakten kleiner dan een hectare geldt voor de gehele provincie Zuid-Holland voor de gehele tuinbouwsector een verlaagde norm van een halve hectare ex artikel 1 onder B van de Bijlage 3 behorende bij artikel 5 Uitvoeringsregeling pacht. De pachtwetgeving geldt dus al voor tuinbouwbedrijven groter dan 5.000 m2.

Westmaas Makelaardij heeft speciaal voor de tuinbouwsector een pachtmodel ontwikkeld waarbij de pacht voor kortere duur ex art 7:325 lid 3 BW wordt aangevraagd en waarin alle relevante vraagstukken in de tuinbouw ook aan de orde komen. Denk hierbij aan afspraken over personeel, onderhoud, schade, energieaansluitingen, etc.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp bel dan naar 015-310 8873.

Westmaas Makelaardij B.V.
Laakweg 4
2631 PJ Nootdorp

T. 015 310 8873
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste ons nieuwe aanbod en vastgoed nieuws. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

*  E-mailadres:
*  Vul a.u.b. de getoonde veiligheidscode in:

 


E-mailmarketing van Prosu