Skip to main content

Tel. 015 310 8873 | info@westmaasmakelaardij.nl

Glastuinbouw klimaatneutraal in 2040

In de voorjaarsnota van de regering werden ook de klimaatmaatregelen voor de glastuinbouwsector genoemd. De lobby vanuit de glastuinbouwsector heeft positieve gevolgen gehad op de maatregelen, echter het doel blijft dat de glastuinbouwsector in 2040 klimaatneutraal zal moeten zijn. Een streven wat ook effect zal hebben op de waarde van glastuinbouwbedrijven.

Het kabinet ziet de glastuinbouwsector als potentiële wereldwijde koploper in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten.

Er komt onder andere een nieuw CO2 sector systeem die de individuele tuinder moet stimuleren om energiezuinig te produceren. Bijvoorbeeld de hoogte van de heffing en daarmee de prijs voor broeikasgasuitstoot, moet langjarig en vooraf duidelijk zijn, zodat de tuinder deze kan betrekken in de investeringsbeslissingen.

De belangrijkste overige (wijzigingen in de) maatregelen zijn:

  1. Het kabinet sluit voor de glastuinbouw aan bij het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 door het CO2-sectorsysteem per 2025 te vervangen door een vlakke individuele CO2-heffing per 2025 en door het restemissiedoel vast te stellen op 4,3 Mton. 
  2. De eerder aangekondigde maatregelen zoals afschaffen van het verlaagde energietarief voor de glastuinbouwsector en het afschaffen van de inputvrijstelling voor de WKK worden verzacht. De maatregelen worden nu meer uitgesmeerd over de tijd, zodat de sector meer tijd krijgt.
  3. Er komt een correctieregeling voor bestaande duurzame warmtetrajecten. Een bedrag van € 60 miljoen per jaar moet het wegvallen van de SDE subsidie opvangen.
  4. Er komt een steunbedrag van € 500 miljoen, waarvan € 300 miljoen voor subsidie voor warmte-projecten en € 200 miljoen voor het ophogen van de EG regeling.

Zoals wij in januari hebben vermeld in onze nieuwsbrief hebben de energiemaatregelen grote impact op de waarde van glastuinbouwbedrijven. Bij aankoopbeslissingen is de energiehuishouding in een gebied allesbepalend. Gebieden met aardwarmte en/of voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk genieten de voorkeur van ondernemers bij aankoop van een ander bedrijf. Een ketelgasbedrijf is niet meer toekomstbestendig. Een warme teelt kan niet zonder duurzame alternatieven.

Bedrijven in gebieden zonder duurzame alternatieven zijn op termijn alleen nog maar geschikt voor koude teelten. De vraag hiernaar is beperkt. De economische wetten van vraag en aanbod zullen die bedrijven danook in waarde laten dalen. Er zal een steeds groter verschil in waarde ontstaan tussen bedrijven/gebieden die wel of niet een toekomstbestendige energiehuishouding hebben.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/koers-naar-klimaatneutrale-glastuinbouw-2040

https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/inzet-glastuinbouw-resulteert-in-positieve-aanpassingen-fiscale-correctie-en-klimaatmaatregelen/