015 310 88 73

 

Pacht is de overeenkomst die ertoe strekt een onroerende zaak in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw voor een tegenprestatie (art. 7:311 BW). Alle agrarische grond die voor een agrarische activiteit voor een tegenprestatie in gebruik wordt gegeven valt onder de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 5 boek 7 van het burgerlijk wetboek. Deze bepalingen houden verplichtingen voor verpachter en pachter waarbij ook bij onderlinge (mondelinge of schriftelijke ) overeenkomst dus niet van afgeweken kan worden.

Indien bijvoorbeeld de verpachter niet kiest voor de juiste pachtvorm dan is het goed mogelijk dat hij niet meer vrij over de grond kan beschikken wanneer hij dat wil. Westmaas Makelaardij kan u van dienst zijn bij het op de juiste wijze tijdelijk of langdurig verpachten van agrarische bedrijven of grond. Hierbij kan gekozen worden voor geliberaliseerde overeenkomsten voor los land of bijvoorbeeld in het geval van verpachte glastuinbouwbedrijven voor de bijzondere pachtovereenkomst voor kortere duur ex art. 7:325 lid 3 BW.   

Naast het vinden van een pachter en het voeren van onderhandelingen voor de pachtsom en bijbehorende voorwaarden wordt ook voor u de pachtovereenkomst opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de grondkamer. Diensten waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Westmaas Makelaardij verpacht op jaarbasis circa vierhonderd hectare losse grond voor grote grondeigenaren en een tiental hectare glastuinbouwbedrijven. 

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut