015 310 88 73

 

Bij een overlijden en in tijden van rouw wilt u niet nadenken over belastingen, financieel gewin of verkoop van onroerend goed. Toch krijgen erfgenamen van een overledene korte tijd na het overlijden hier al mee te maken. De aangifte erfbelasting moet bijvoorbeeld worden gedaan en er moeten keuzes worden gemaakt met betrekking tot het bij de nalatenschap behorende onroerend goed. Westmaas Makelaardij heeft de afgelopen tien jaar vele families bijgestaan bij deze moeilijke kwesties.

Waar nodig kunnen wij de executeur bij staan bij de aangifte erfbelasting en beheer, verhuur of verkoop van het onroerend goed. Voor de aangifte erfbelasting geldt sinds 2010 dat bij woningen hiervoor de WOZ-waarde geldt en voor overig onroerend goed de economische waarde bij overlijden. Voor het bepalen van de economische waarde kunnen wij voor de erven een taxatierapport samenstellen, waarbij ook rekening gehouden kan worden met eventuele rechten van vruchtgebruik of toe te passen leegwaarderatio’s.

Blijkt de WOZ-waarde van een woonobject te hoog te zijn dan kunnen wij namens de erfgenamen een nieuwe beschikking aanvragen en een bezwaar- en beroepsprocedure voor u voeren. Succesvolle bezwaar- en beroepsprocedures hebben onze klanten tienduizenden tot soms honderdduizenden euro’s aan erfbelasting bespaard.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut