015 310 88 73

 

Op zoek naar een nieuwe locatie om te bouwen, ondernemen, wonen of in te beleggen? Westmaas Makelaardij staat u graag bij, bij het zoeken naar en aankopen van onroerend goed.
Met onze marktkennis en onze uitstekende contacten weten wij meer potentiële objecten voor u te vinden dan er via internet te koop wordt aangeboden.

Met of namens u kunnen wij de gevonden objecten bezoeken, waarderen en alle omstandigheden in kaart brengen. Daartoe behoort een uitgebreid onderzoek naar de op het object rustende rechten, erfdienstbaarheden, hypotheken en beslagen. Het bestemmingsplan en eventuele mogelijke uitbreidingen en toekomstverwachtingen worden in kaart gebracht. Samen met professionals wordt uiteraard ook een onderzoek ingesteld naar de bouwkundige staat en bodemgesteldheid van het onroerend goed. Na het maken van een marktscan wordt een inschatting gemaakt van een reële marktwaarde en kunnen de onderhandelingen beginnen.

Onderhandelingen die voor u gevoerd worden door de ervaren onderhandelaars van Westmaas Makelaardij. Ook nadat er overeenstemming is bereikt, blijven wij voor u aan het werk! Bij voorkeur stellen wij de koopovereenkomsten op. Wij kunnen u bij staan bij uw financieringsaanvraag, bij het eventueel uit te laten voeren (bodem-)onderzoeken en uiteraard in gesprekken met betrokken overheden. Bij aankoop geldt ook dat Westmaas Makelaardij alleen gaat voor een allround dienstverlening.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut