015 310 88 73

 

Op 1 juli 2019 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 zijn weer gepubliceerd conform het pachtprijzenbesluit. In Westelijk Holland daalt de pachtnorm naar € 501 p/ha. Jaarlijks stelt de staatssecretaris de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-pachtnormen-2019

Wilt u de gevolgen voor uw pachtovereenkomst weten, neem dan contact op met Westmaas Makelaardij, telefoonnummer 015-3108873.

 

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut