015 310 88 73

 

Nieuws

In Pijnacker-Nootdorp werd gisteren, donderdag 9 januari 2020, in vier glastuinbouwgebieden het Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd. In deze gebieden wordt gedacht aan grootschalige woningbouwontwikkeling. Eigenaren dienen bij voorgenomen verkoop nu eerst hun eigendommen aan te bieden aan de gemeente. Het gaat om de volgende vier gebieden.

In de beeldvormende raadsvergadering van gisteren, donderdag 9 januari 2020, werd voor het eerst een globaal toekomstperspectief besproken voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op basis hiervan werd in vier gebieden het voorkeursrecht gemeenten gevestigd. In 2020 worden de keuzes voor de toekomst gemaakt. Hier leest u de belangrijkste punten.

Na tien jaar stilstand is de grondmarkt voor nieuwe woningbouwlocaties de afgelopen twee jaar fors aangetrokken. Het woningtekort is groter dan ooit. Het gevolg: een voortdurende zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties. Die wordt inmiddels doorkruist door de stikstofproblematiek die menig nieuwbouwproject onmogelijk maakt. Maar waar liggen dan de kansen voor nieuwbouw? Buiten of binnen de stad?

Op 1 juli 2019 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 zijn weer gepubliceerd conform het pachtprijzenbesluit. In Westelijk Holland daalt de pachtnorm naar € 501 p/ha. Jaarlijks stelt de staatssecretaris de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut