015 310 88 73

 

Ons land is voortdurend in beweging. Er worden nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen ontwikkeld en ter compensatie worden natuurgebieden gerealiseerd. En om dit alles bereikbaar te houden worden er nieuwe wegen, watergangen of spoorwegen aangelegd. Nieuwe ontwikkelingen in een druk bezet land waarbij het voor de overheid soms noodzakelijk is eigendommen te ontnemen in de vorm van een onteigening.

Indien u als eigenaar te maken krijgt met deze nieuwe ontwikkelingen en een dreigende onteigening is het zaak in een zo vroeg mogelijk stadium een onteigeningsdeskundige in de hand te nemen. Dit  kunnen juristen en/of hier voor opgeleide makelaars/taxateurs zijn. Bij Eddy Westmaas is onze deskundige en is  zowel jurist, makelaar/taxateur in drie vakgebieden en opgeleid als onteigeningsdeskundige. Eddy Westmaas is als Deskundige Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding ingeschreven in het Register DOBS. Het register voor onteigeningsdeskundigen.

Na een uitgebreide kennismaking en inventarisatie van uw persoonlijke situatie wordt beoordeeld of het zinvol is de nodige bestuursrechtelijke procedures te doorlopen teneinde de nieuwe ontwikkeling te kunnen stoppen. Tegelijkertijd wordt in het minnelijke traject scherp onderhandeld met de overheid om te beoordelen of een minnelijke uitkomst mogelijk is. Wij streven naar een zo hoog mogelijke schadeloosstelling, maar tegelijkertijd observeren wij ook uw persoonlijke situatie en wordt er continu gekeken naar de mogelijkheden van aankoop van een nieuw bedrijf of nieuwe woning. Mochten onderhandelingen niet leiden tot overeenstemming en de overheid besluit tot onteigening, dan kunnen wij voor u verweer voeren in de administratie onteigeningsprocedure en als deskundige optreden in de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

In een (minnelijke)onteigeningszaak kan het jaren duren voordat er duidelijkheid is. Een periode waarin bijstand van een ter zake kundige onteigeningsdeskundige onmisbaar is, een deskundige waar u een band mee opbouwt en waarop u volledig kunt vertrouwen.

Westmaas Makelaardij aangesloten bij VBO BedrijfsmatigWestmaas Makelaardij aangesloten bij SCVMOWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBOWestmaas Makelaardij aangesloten bij FundaWestmaas Makelaardij aangesloten bij VBO Agrarisch Een totaaloverzicht van alle glastuinbouwbedrijven op 1 plaats gebundeld Het Taxatie Management Instituut